De Leidse fractie

Sinds 3 maart 2010 is de Partij voor de Dieren vertegenwoordigd in de Leidse gemeenteraad. Hieronder kunt u lezen wie actief zijn in de Leidse fractie. Leiden heeft ook een zeer betrokken werkgroep, die bestaat uit leden die zich actief voor de Partij voor de Dieren willen inzetten.

Dick de Vos - raadslid

Dick de Vos (1958) is zelfstandig gevestigd als businessconsultant en publiceert daarnaast op het gebied van dieren en natuur. In Leiden is hij actief voor verschillende natuurorganisaties. Hij is onder andere natuurgids voor IVN en vogelteller voor SOVON, en oprichter van de Vrienden van het Bewaarde Land. Van 2009 t/m 2015 was hij voor de Partij voor de Dieren waterschapsbestuurder in het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

In de gemeenteraad zet Dick zich vooral in voor de kwetsbare natuur. Leiden is de meest dichtbevolkte gemeente van Nederland. De schaarse open ruimte wordt aangetast door asfalt, beton en kunstgras. Daardoor gaan niet alleen rust- en foerageergebieden voor dieren verloren, ook mensen kunnen niet langer van de natuur genieten. Andere zaken waar hij zich hard voor maakt zijn een diervriendelijk beleid tegen meeuwenoverlast, bomenkap, dierproeven op het Bio Science Park, vuurwerk, round-up, enz. 


Voor persvragen en interviews kunt u contact opnemen met Dick de Vos, lijsttrekker Partij voor de Dieren .

Contact met Dick?
d.devos@partijvoordedieren.nl
06-22247597


Harbert van der Kaap - duo raadslid

Harbert van der Kaap is sinds mei 2015 als duo-raadslid actief in de Leidse fractie. Harbert vertegenwoordigt de Partij voor de Dieren in de commissie Stedelijke Ontwikkeling en heeft onder andere stedelijke ontwikkeling en cultuur in z'n portefeuille. Harbert heeft kunstgeschiedenis gestudeerd en werkt als taxichauffeur en bierproever.

Contact met Harbert?
h.vanderkaap@partijvoordedieren.nl

Martine van Schaik - duo raadslid

Martine van Schaik is sinds augustus 2014 als duo-raadslid actief in de Leidse fractie. Martine vertegenwoordigt de Partij voor de Dieren in de commissie Leefbaarheid & Bereikbaarheid en heeft onder andere duurzaamheid, dierenwelzijn, stadsnatuur en bomen in haar portefeuille. Eerder was ze actief als campagneleider, voorzitter en werkgroeplid.

Naast haar werk als duo-raadslid werkt Martine als onderzoeker en evaluator gericht op Duurzame Ontwikkeling.Contact met Martine?
m.vanschaik@partijvoordedieren.nl
06-18058079