Kandidatenlijst 2018

1. Martine van Schaik

Martine: “Ik ben ervan overtuigd dat het roer om moet, zodat we echt een duurzame, groene, gezonde en sociale stad kunnen worden. We moeten af van het groei-geloof dat steeds maar weer meer bouwen, meer bedrijven, meer wegen eist. Leiden raakt daardoor overvol en oververhit, waardoor er steeds minder ruimte is voor mens, dier en natuur. In plaats daarvan moeten we (letterlijk!) ruimte scheppen voor elkaar, voor natuur en voor de dieren. Dit soort politieke keuzes zijn hard nodig, daar wil ik me voor inzetten in de raad”.

Martine zit nu als duo-raadslid in de commissie Leefbaarheid & Bereikbaarheid, daarvoor was ze coördinator van de Leidse werkgroep van de Partij voor de Dieren en campagneleider tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2010.

In het dagelijks leven in Martine freelance onderzoeker naar duurzame ontwikkeling. Ze is getrouwd en moeder van 3 kinderen.

 

2. Harbert van der Kaap

Harbert van der Kaap (62 jaar, vader van Vera) kwam in 1974 naar Leiden om kunstgeschiedenis te studeren en heeft Leiden nooit meer verlaten.

Harbert: “Na 4 jaar als duo raadslid in de commissie Stedelijke Ontwikkeling wil ik in de Raad eraan werken om van Leiden een groene, gezonde en duurzame stad maken, waar plaats is voor mensen en dieren. Ik werk als taxichauffeur en bierproever en de laatste functie heeft zich tot een ware passie ontwikkeld.”

3. Jeroen Schrama

Jeroen is een duurzame denker en doener in hart en nieren.

Jeroen: “Mijn eerste periode als duo-raadslid (2010-2015) bracht mij inspiratie over de vele kansen die onze stad biedt. Zo ben ik een verpakkingsvrije winkel begonnen; heb een coöperatie opgericht die zonneparken wil plaatsen op grote daken; motiveer ik mijn buren als wijkambassadeur duurzaamheid en heb mij aangesloten bij de Stichting Duurzame horeca. Deze ervaringen hebben mij weer laten zien dat er juist ook in de politiek nog zoveel stappen gezet kunnen en moeten worden, dat ik mij weer heb aangemeld voor een plek in de gemeenteraad. Ik wil mij sterk maken voor een duurzame en inspirerende stad, die we met z'n allen proberen te bereiken.”

4. Lianne Raat

Op nummer 4 staat Lianne Raat. Zij is eerder actief geweest als fractie-assistent voor de Leidse gemeenteraadsfractie en als voorzitter van de denktank van PINK!; de jongerenvereniging van de Partij voor de Dieren. In het dagelijks leven is zij bedrijfsjurist en schrijft zij wekelijks nieuwsberichten voor AnimalsToday, de grootste dierennieuwswebsite van Nederland.

5. Marijke van den Berge

Marijke: “Mijn naam is Marijke van den Berge en ik ben een nieuw gezicht bij de partij. In het dagelijks leven doe ik een omscholing tot Software Engineer. Ik ben een veganist met een sterk rechtvaardigheidsgevoel en kom graag op voor de zwakkeren op de planeet. Daarom wil ik mijn steentje bij dragen aan deze partij die zo goed past bij mijn idealen en Leiden dier-, planeet- en mensvriendelijker maken!”

6. Erwin Zaat

Erwin: “Naast interesse in politiek, ben ik graag bezig met organiseren, plannen, coachen en adviseren. Dat doe ik bij organisaties als het AMC, ministeries, Cap Gemini, ​de nVWA en het CAK. Ook zet ik me graag vrijwillig in als duikinstructeur bij mijn duikvereniging of als projectleider voor een team mensen die een reïntegratietraject volgen.

Via de Leidse raad wil ik de maatschappij helpen een andere richting op te bewegen. Ik wil er voor zorgen dat er structurele veranderingen komen in de denkwijze van de Leidenaren, zodat er minder vlees gegeten wordt, meer aandacht is voor een leefbare, groenere omgeving en zodat schijnduurzaamheid uitgebannen wordt.”

7. Frans Hagedoorn

Frans Hagedoorn (1954) heeft een achtergrond in de Sociologie en Milieukunde en werkte als herpetologisch onderzoeker bij het Taxonomisch Instituut van de UvA.  

Frans: “Ik vind het belangrijk dat urbane natuurontwikkeling en - bescherming onder de aandacht van bestuur en burgers gebracht wordt. Stadsecologie is even belangrijk als sport en welzijn, op weg naar vergroening en ontstening van de stad.”

8. Nancy de Heer

Nancy de Heer is auteur en oprichter van stichting Stem voor Dieren. 

Nancy: “Sinds mijn elfde zet ik me in voor verwaarloosde dieren. Destijds alleen voor cavia’s, konijnen en soms een hond of kat die ik vond. Mensen vragen: waarom dieren? Mijn antwoord is: over emancipatie wordt zoveel groots gesproken, vooral wij Nederlanders blazen hoog van de toren over onze emancipatorische inborst en strijd tegen discriminatie. Toch wordt er een groep medebewoners van deze aarde, structureel in deze context weggezet als niet belangrijk als het gaat om hun welzijn: de dieren. Hiermee bedoel ik ook de grote groep landbouwdieren in de intensieve veehouderij. Daarom vecht ik voor emancipatie voor dieren!

Ik heb mijn leven in het teken van een beter dierenwelzijn gezet en zal me aan de belofte houden dat ik, samen met mensen die zich hard maken voor een beter leven voor dieren, zal zorgen dat er iets gedaan wordt aan het desolate bestaan van onzichtbaar verwaarloosde huisdieren, en de dieren in de intensieve veehouderij”.  

9. Dick de Vos

Dick de Vos (1958) is zelfstandig gevestigd als businessconsultant en publiceert daarnaast op het gebied van dieren en natuur. In Leiden is hij actief voor verschillende natuurorganisaties. Hij is onder andere natuurgids voor IVN en vogelteller voor SOVON, en oprichter van de Vrienden van het Bewaarde Land. Van 2009 t/m 2015 was hij voor de Partij voor de Dieren waterschapsbestuurder in het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

In de gemeenteraad zet Dick zich vooral in voor de kwetsbare natuur. Leiden is de meest dichtbevolkte gemeente van Nederland. De schaarse open ruimte wordt aangetast door asfalt, beton en kunstgras. Daardoor gaan niet alleen rust- en foerageergebieden voor dieren verloren, ook mensen kunnen niet langer van de natuur genieten. Andere zaken waar hij zich hard voor maakt zijn een diervriendelijk beleid tegen meeuwenoverlast, bomenkap, dierproeven op het Bio Science Park, vuurwerk, round-up, enz. 

10. Esther Ouwehand

Esther is, samen met Marianne Thieme, het politieke boegbeeld van de Partij voor de Dieren en zit sinds 2006 in de Tweede Kamer.

Als tiener vond Esther Ouwehand al dat onze samenleving véél respectvoller met dieren zou moeten omgaan. Na haar studie Beleid, Communicatie & Organisatie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam werd ze marketing manager bij een uitgeverij voor tijdschriften. Haar plan was om een jaar of tien in een commerciële omgeving te werken, en haar opgedane ervaring daarna in te zetten voor een betere wereld voor dieren. Na een jaar of vijf had ze echter genoeg gezien van het bedrijfsleven – net in de periode dat de Partij voor de Dieren werd opgericht. Ze zegde haar baan bij de uitgeverij op, en koos voor een op dat moment nog ongewis bestaan bij de Partij voor de Dieren.

Esther wordt alom geroemd om haar enorme dossierkennis, haar bevlogenheid en passie voor dieren.