Amen­dement: Ambitie duurzaam bouwen verhogen naar GPR-score 7,5


15 maart 2012

RV 11.0136
Duurzaamheidsagenda

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 16 februari 2012,

BESLUIT:

Het uitgangspunt van het convenant met de marktpartijen over duurzaam bouwen wordt ‘een 7,5 met een 8 voor de module energie’ (o.a. p.5), in plaats van de huidige ambitie van 7.

Toelichting:
De GPR-score is een methode om de duurzaamheid van een bouwproject meetbaar te maken: www.gprgebouw.nl/website

De ambitie van 7.0 is niet ambitieus genoeg, gezien het feit dat in 2020 alle nieuwbouw energieneutraal moet zijn.

Met deze verhoging van het GPR-cijfer zijn maar weinig extra kosten gemoeid, maar maakt wel het verschil tussen mainstream duurzaam en onderscheidend duurzaam. Dit houdt in dat marktpartijen in Leiden echt werk moeten maken van duurzaamheid. Dit is niet alleen goed voor Leiden, maar ook voor de marktpartijen zelf.

Dick de Vos, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks

Tegen

SP, D66, Christen Unie, CDA, VVD, PvdA

Lees onze andere moties

Amendement: Minimaal 20% energie lokaal en duurzaam opgewekt

Lees verder

Motie: Vermindering uitgifte plastic tasjes

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer