Amen­dement: Aan te wijzen locaties


10 maart 2016

RV 16.0010 Voorgenomen besluit tot aanwijzing negen locaties voor huisvesting vergunninghouders en bijzondere doelgroepen
A160010/3

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 maart 2016,

BESLUIT

te schrappen:

Punt 1g, “een terrein aan de Wassenaarseweg nabij de Willem Einthovenstraat”

Toelichting
Dit terrein is op dit moment onbebouwd. Bebouwing van deze locatie zou de zoveelste aanslag betekenen op de groene ruimte langs en in de nabijheid van de Wassenaarseweg. De omgeving is ecologisch van waarde, gezien de broedgevallen, in de onmiddellijke nabijheid, van nachtegaal, buizerd en boomvalk.

Een ander argument om er niet te bebouwen is dat deze locatie erg afgelegen ligt van naburige bewoning en daarom de integratie niet zal bevorderen.

Dick de Vos (Partij voor de Dieren)


Status

Verworpen

Voor

Tegen

GroenLinks, SP, D66, CDA, Christen Unie, VVD, PvdA

Lees onze andere moties

Motie Procedure Groene Kaart

Lees verder

Amendement: Fietsparkeren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer