Motie: Geuzenpas


25 mei 2012

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 26 april 2012,

Overwegende dat:

  • vrijwilligers een onschatbare bijdrage aan de samenleving leveren;
  • de gemeente Leiden vrijwilligerswerk en mantelzorg wil stimuleren;
  • de gemeente Leiden, blijkens de brief van B en W van 6 juni 2011 met kenmerk DIV-2011-9836, duurzaamheidskansen zo veel mogelijk wil benutten.

Constaterende dat:

  • de gemeente Wassenaar, middels de Vrijwilligers Centrale Wassenaar (VCW) een speciale pas heeft ontwikkeld voor binnen die gemeente actieve vrijwilligers;
  • de vrijwilligers met deze pas korting kunnen krijgen bij een aantal daarbij aangesloten bedrijven en organisaties, zoals winkels, restaurants, theaters, enz.;
  • het Leidse contactpunt voor vrijwilligers iDOE en enkele duurzame Leidse ondernemingen sympathiek tegenover een kortingsactie voor vrijwilligers staan.

Verzoekt het college:

  • contact op te nemen met iDOE om te onderzoeken of vanuit iDOE een dergelijke kortingsregeling ook in Leiden ontwikkeld kan worden, eventueel onder de naam “Geuzenpas”;
  • iDOE mee te geven, dat als kortingsaanbieders bij voorkeur in aanmerking zouden kunnen komen: duurzame* of maatschappelijk verantwoorde ondernemingen;
  • ce Raad hierover binnen 6 maanden te rapporteren

*onder duurzaam verstaan we hier: opgenomen op www.allesduurzaam.nl

en gaat over tot de orde van de dag.

Dick de Vos (Partij voor de Dieren)
PvdA, GL, SLO


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, GroenLinks, SP, D66

Tegen

VVD, CDA

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer