Motie: Gun de toekom­stige gene­raties hun eigen keuze


5 juli 2012

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in vergadering op 5 juli 2012,

Constaterende dat:

  • Leiden tot voor kort jaarlijks een aanzienlijke dividenduitkering kreeg uit de aandelen Nuon, welke vrij te besteden waren;
  • door de overname van Nuon Leiden opeens veel geld had, maar geen jaarlijkse dividentuitkering meer;
  • een deel van dit geld opzij werd gezet om rente te genereren, ter compensatie van het verlies aan dividenduitkering;
  • het college deze reserve opeens gebruikt om de lopende begroting in orde te maken;
  • dit geld opzij was gezet zodat toekomstige generaties een extra bedrag tot hun beschikking zouden hebben, die ze zouden kunnen besteden aan zaken die op dat moment belangrijk worden geacht;
  • het aanspreken van deze reserve toekomstige generaties hun keuzevrijheid ontneemt.

Verzoekt het college:

  • om de reserve compensatie dividend Nuon intact te laten, zodat toekomstige generaties zelf kunnen kiezen waar ze de opbrengsten van deze reserve aan willen besteden.

Dick de Vos (Partij voor de Dieren)


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, GroenLinks

Tegen

VVD, CDA, D66, SP, Christen Unie, PvdA

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer