Motie: Frisse scholen leren beter


Integraal Huis­ves­tingsplan voor het onderwijs 2019-2030 (IHP 2019-2030)

4 oktober 2018

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 4 oktober 2018,

Constaterende dat:

  • Een gezond binnenmilieu op scholen zorgt voor vermindering van gezondheidsklachten, verlaging van het ziekteverzuim en verbetering van de leer/werkprestaties van schoolgaande kinderen en het personeel[1] [2];
  • Onderzoek heeft uitgewezen dat de luchtkwaliteit in 70 tot 80% van de schoolgebouwen en –lokalen slecht is (CO2-concentratie in de lucht van meer
    dan 1200 parts per million, ppm)[3];

Overwegende dat:

  • Het uitgangspunt van het college is dat huisvesting het onderwijs maximaal moet ondersteunen[4];
  • In het IHP de nadruk verschuift van capaciteitsuitbreiding, naar het verbeteren van de kwaliteit van de huisvesting[5];
  • Het ambitieniveau klasse A voor het thema ’Lucht’ in het Programma van Eisen – Frisse Scholen de enige klasse is die gezonde lucht op scholen garandeert (<800 ppm CO2)[6];

Verzoekt het college:

  • Samen met schoolbesturen te kijken welke acties en maatregelen er nodig zijn om te voldoen aan klasse A van het Frisse Scholen programma, voor het thema lucht;
  • Inzichtelijk te maken wat het treffen van die maatregelen zou gaan kosten;
  • De raad hierover voor de begroting van 2020 te informeren.

Martine van Schaik (Partij voor de Dieren)

Ries van Walraven (SP)

Maarten Kersten (PS)

[1] https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/technieken-beheer-en-innovatie/frisse-scholen/gezond-binnenmilieu-op-scholen

[2] Seppanen et al. (1999b) Sick building symptomen nemen significant af als de CO2- concentratie tot beneden 800 ppm daalt of als de luchtstroom minder is dan 10 l/s per persoon.
Zie pag. 15 van: https://www.rvo.nl/sites/default/files/bijlagen/GGD-richtlijn beoordelen van ventilatie scholen.pdf

[3] https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/technieken-beheer-en-innovatie/frisse-scholen/gezond-binnenmilieu-op-scholen: In 70-80% van de klaslokalen voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs is de CO2-concentratie te hoog

[4] IHP, p.21.

[5] IHP, p.50.

[6] https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/12/Programma%20van%20Eisen%20Frisse%20Scholen%202015..pdf


Status

Ingediend

Voor

PvdA, SP, CDA, Partij Sleutelstad

Tegen

Christen Unie, D66, VVD, GroenLinks

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer