Motie: Handen af van het plantsoen


17 september 2020

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 september 2020,

Constaterende dat:

- Het plantsoen aan de Parmentierweg door omwonenden gekoesterd wordt.

- Het plantsoen de verblijfplaats vormt van een grote groep kauwen.

- De kauw een beschermde inheemse diersoort is.

Overwegende dat:

- Het plantsoen onderdeel uitmaakt van de keerlus, die omwonenden graag gehandhaafd zien.

- De Wet natuurbescherming het opzettelijk vernielen of beschadigen van rustplaatsen van vogels verbiedt.

Verzoekt het college:

- Het plantsoen aan de Parmentierweg in dezelfde omvang op te nemen in de Gebiedsvisie en daarbij de keerlus te handhaven.Harbert van der Kaap – Partij voor de Dieren

Maarten Kersten - Partij Sleutelstad

Josine Heijnen - CDA

Toelichting:

Het plantsoen heeft zich in de loop der jaren ontwikkelt tot een klein, maar bijzonder fraai stukje stadsnatuur, met grote waardevolle platanen die niet zomaar verplant of vervangen kunnen worden.

De keerlus zorgt ervoor dat het verkeer zich niet door de Maredijkbuurt hoeft te wurmen en beschermt de platanen tegen de bouwactiviteiten. Een bouwput die te dicht bij de bomen wordt geslagen kan tot verdroging leiden.


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Budget Natuur Duurzaamheidseducatie Leiden

Lees verder

Motie: Maak ook plannen voor bestaande bouw

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer