Amen­dement: Wensen en beden­kingen Stichting Stimu­le­rings­fonds Lokale Jour­na­listiek: laat leef­tijds­voorkeur los


21 februari 2018

Amendement

RV 18. 0011

Wensen en bedenkingen Stichting Stimuleringsfonds Lokale Journalistiek: laat leeftijdsvoorkeur los

De raad , bijeen in de vergadering van 15 februari 2018,

Besluit,

Toe te voegen een beslispunt 1.c

c. uit artikel 3.4 van de statuten het woord ‘jong’: te vervangen door ‘nieuw’.

Dick de Vos, Partij voor de Dieren

Toelichting

Het nieuwe artikel 3.4 gaat dan als volgt luiden:

3.4 Bij de toekenning van een bijdrage uit het fonds geldt als aanbeveling de mate waarin de voorgenomen journalistieke producten talent, innovatie en/of samenwerking stimuleren.

In dit amendement wordt het woord ‘jong’ uit de statuten geschrapt en vervangen door ‘nieuw’. De werkloosheid onder journalisten is hoog, ook onder oudere journalisten. Een groot deel van de vaste medewerkers is de laatste jaren ontslagen bij de gedrukte media en is nu werkloos of moet van een karig free-lance-tarief rondkomen.

Met het loslaten van de leeftijdsvoorkeur worden deze – ervaren journalisten niet achtergesteld ten opzichte van de jongere collega’s, met andere woorden: gelijke kansen voor alle leeftijden.


Status

Aangenomen

Voor

Alle partijen

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: Gevarieerde aanplant van bomen op de Hooigracht

Lees verder

Motie: aandacht voor afvalpreventie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer