Leiden gaat door met plastificering van de stad

De Partij voor de Dieren in Leiden maakt zich zorgen over de toenemende gebruik van plastic in onze leefomgeving. Zo maakten wij bezwaar tegen plastic tasjes, plastic bekertje en de kunstgrasvelden en plastic zadelhoesjes. Ook maakten de Partij voor de Dieren bezwaren tegen kunstgras op sportlocaties, maar onlangs bleek ons dat her en der stilzwijgend allerlei kunstgrasveldjes in openbaar groen zijn aangelegd. Op 26 oktober zijn hierover schriftelijke vragen gesteld.

Tijdens de raadsvergadering van 10 november diende gemeenteraadslid Dick de Vos dan ook een motie in om met onmiddellijke ingang te stoppen met het aanleggen van kunstgras in openbaar groen. Deze werd alleen door de ChristenUnie gesteund. 

Als reactie hierop kwam GroenLinks vervolgens onverwachts met een motie om niet minder, maar juist meer kunstgras aan te leggen, en wel hybride kunstgras. Dat is een mengsel van natuurgras en kunstgras. In de ogen van de Partij voor de Dieren is dit zo mogelijk nog schadelijker. In de natuurlijke grasmat worden immers miljoenen kunstgrassprieten "geprikt" waarmee het natuurgras vergroeit. 

De motie van GroenLinks werd tot onze verbijstering door het college "omarmd" en door de hele gemeenteraad gesteund. De wethouder zegde toe om het eerstvolgende kunstgrasveld in de openbare groen met hybride gras aan te leggen. Kijk hier het debat na. 

Waarom maken we ons zorgen om het gebruik van plastic?

Plastic zorgt niet alleen voor zwerfvuil, maar vervuilt ook de leefomgeving. Het draagt bij aan de plastic soep in de oceanen. Plastic afval is vaak direct dodelijk voor dieren in zee. Veel van dat plastic is niet via de rioolwaterzuiveringsinstallaties uit het water filteren, omdat het uiteenvalt in microscopisch kleine stukjes: microplastics. Die gaan deel uitmaken van de voedselketen. 

De plasticifering van Leiden is, met steun van alle fracties behalve de Partij voor de Dieren, helaas een stuk verder voltrokken.