Leiden maken we samen vuurwerkvrij!

Wat zijn we blij met deze overwinning! Leiden gaat aan de slag met een stappenplan om de vuurwerkvrije zones op te rekken naar de gemeentegrenzen.

Wat een geweldig succes! Op 12 juli hebben we een motie ingediend over een vuurwerkvrije toekomst in Leiden 'Leiden maken we samen vuurwerkvrij' en deze motie is met een ruime meerderheid aangenomen!

Vuurwerk veroorzaakt aanzienlijke schade en overlast voor mens, dier en milieu. Dat is ook de reden dat verschillende gezaghebbende partijen (politie, artsen en de Onderzoeksraad voor Veiligheid) bij de overheid hebben gepleit voor een vuurwerkverbod. De landelijke overheid heeft daarom recent besloten dat gemeenten meer bevoegdheden krijgen bij het aanwijzen van vuurwerkvrije zones, zoals het oprekken van vuurwerkvrije zones tot aan de gemeentegrenzen. En dat is precies wat Leiden in de komende jaren gaat doen.

Ook in de maatschappij is er steeds minder draagvlak voor vuurwerk. Zo blijkt bijvoorbeeld dat 75% van de leden van het LeidenPanel aangeeft vóór de uitbreiding van de vuurwerkvrije zones te zijn. Bovendien zegt 76% voorstander te zijn van een verbod op risico-vuurwerk (zoals vuurpijlen en knalvuurwerk).

De gemeente Leiden gaat nu aan de slag met een stappenplan waarin o.a. een tijdpad, de organisatie van een centrale vuurwerkshow, alternatieve activiteiten, een communicatiestrategie en een uitvoeringsplan worden uitgewerkt. Het doel is om binnen nu en 4 jaar te komen tot een vuurwerkvrij Leiden.