Natuurinclusief Bouwen

Natuur Inclusief Bouwen  is bouwen, en rekening houden met dieren die oorspronkelijk een plek vonden bij menselijke bewoning.

Twee bekende voorbeelden hiervan zijn vleermuiskasten ophangen aan woningen of speciale dakpannen voor gierzwaluwen aanbrengen op de daken.

In de brochure van Landschapsbeheer Flevoland staat uitgelegd hoe je vleermuisvriendelijk kunt bouwen. Ook staat erin uitgelegd waarom je dit zou willen doen. Het is namelijk niet alleen goed voor vleermuizen, maar ook voor ons!

Door veel vaker vleermuisvriendelijk te bouwen geven we vleermuizen een duurzaam netwerk aan beschikbare verblijfplaatsen en kunnen ze makkelijker in onze dynamische maatschappij overleven. Dat is goed voor de vleermuizen en voor ons, want ondanks hun “griezelimago” zijn vleermuizen graag geziene dieren in stad en dorp. Ze houden muggen en andere plaaginsecten in toom. 

Ook voor Gierzwaluwen kan men mooie nesten aanbrengen. Normaal gesproken bouwen ze hun nest graag onder losse dakpannen.

bron filmpje: wikipedia (Marc Plomp)

Maar wanneer deze er niet zijn, bieden speciale dakpannen uitkomst.

De Partij voor de Dieren let er op dat er in Leiden ook Natuurinclusief gebouwd wordt.

Wat is er tot nu toe bereikt?

De gemeente Leiden heeft een Duurzaamheidsagenda opgesteld die geldt van 2016 t/m 2020

Op pagina 19 van deze agenda staat:
Natuur-inclusief ontwerpen en bouwen: Bij bouwplannen is vanaf het begin van het planproces een groenparagraaf opgenomen. Ook in de aanbestedingsprocedures wordt biodiversiteit een vast onderdeel. Bij de herontwikkeling van openbare ruimten wordt speciaal gekeken naar de mogelijkheden voor vergroting van het groenoppervlak.

De gemeente Leiden heeft dus de intentie om natuur-inclusief te bouwen!

De Partij voor de Dieren heeft een gesprek met de wethouder gevoerd. We willen graag dat de intentie van de gemeente Leiden handen en voeten krijgt door bijvoorbeeld door vleermuiskasten standaard bij nieuwbouw te realiseren.

We zijn benieuwd hoe dit gaat uitpakken. Onze collega's in Den Haag hebben een motie ingediend over dit onderwerp, en deze is aangenomen!