Ons raadslid

Dick de Vos

Dick de Vos (1958) is zelfstandig gevestigd als businessconsultant en publiceert daarnaast op het gebied van dieren en natuur. In Leiden is hij actief voor verschillende natuurorganisaties. Hij is onder andere natuurgids voor IVN en vogelteller voor SOVON, en oprichter van de Vrienden van het Bewaarde Land. Van 2009 t/m 2015 was hij voor de Partij voor de Dieren waterschapsbestuurder in het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

In de gemeenteraad zet Dick zich vooral in voor de kwetsbare natuur. Leiden is de meest dichtbevolkte gemeente van Nederland. De schaarse open ruimte wordt aangetast door asfalt, beton en kunstgras. Daardoor gaan niet alleen rust- en foerageergebieden voor dieren verloren, ook mensen kunnen niet langer van de natuur genieten. Andere zaken waar hij zich hard voor maakt zijn een diervriendelijk beleid tegen meeuwenoverlast, bomenkap, dierproeven op het Bio Science Park, vuurwerk, round-up, enz.