Successen van de afgelopen 4 jaar

Sinds 2010 is de Partij voor de Dieren vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Leiden. Een primeur!

We zijn de eerste politieke partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens centraal zet, maar de gehele planeet en ál haar bewoners. Ook in Leiden, want een betere wereld begint heel dichtbij.

Met onze komst in Leiden hebben we dierenrechten, natuur en milieu nadrukkelijk op de politieke agenda gezet. We zetten ons in voor de waarden die er echt toe doen: mededogen, duurzaamheid en een respectvolle omgang met mens en dier.

En we onderstrepen steeds opnieuw dat de huidige crises op het gebied van klimaat, voedsel, economie, energie, dierenwelzijn en biodiversiteit met elkaar samenhangen – en dus ook alleen in samenhang aangepakt kunnen worden. We roepen op om de economische groei niet als oplossing te zien.

We zijn vastberaden om onze aanjagende rol te blijven vervullen en de politieke en maatschappelijke discussie te blijven voeden.

Hieronder vind je een greep uit onze successen in de afgelopen jaren:

Dierenwelzijn

 • Einde aan roofvogelshows.
 • Einde aan dieren ter opluistering van evenementen (olifant, kameel)
 • Verbod op vuurwerk in alle Leidse parken!
 • Wethouder Dierenwelzijn
 • Dierenwelzijnsnota
 • Structureel overleg gemeente met dierenorganisaties
 • Keurmerk voor kinderboerderijen
 • Diervriendelijk bouwen – vleermuizen, gierzwaluwen
 • Geen paling op recepties: duurzame inkoop
 • Geen valkeniers tegen meeuwenoverlast maar ondergrondse containers
 • Geen dieren bij de 3-oktober-optocht
 • Aandacht voor dierenmishandeling als indicator voor huiselijk geweld
 • 1e visreservaat van Nederland!

Natuur

 • Natuurinclusief bouwen.
 • Meer biodiversiteit: er komt dankzij de PvdD meer variatie in het openbaar groen. Goed voor mens, dier en natuur!
 • Bijvriendelijke beplanting in heel Leiden
 • Minder popconcerten en geluidsoverlast in parken
 • Verplichte herplant voor elke omgehakte boom. (motie)
 • Strengere handhaving op vuurwerk

Milieu & Samenleving

 • Afvalpreventie is onder de aandacht gebracht in Leiden.
 • ja-jasticker: ontvang alleen nog ongeaddresseerd reclamedrukwerk als je daar om vraagt.
 • Einde aan ongevraagde fietsreclame (stuurflyers, zadelhoesjes)
 • Bezuiningen NME deels teruggedraaid
 • Grote subsidie Bewaarde Land
 • 3 vegetarische dagen in bedrijfskantine gemeente Leiden
 • Lichthinder aangepakt! Vleermuisvriendelijke verlichting
 • Bewoners worden betrokken bij inrichting van hun groene leefomgeving
 • Ontmoedingsbeleid voor ballonoplatingen
 • Enkele parkeerplaatsen zijn veranderd in speelplekken
 • Meer kansen voor ouderen op de arbeidsmarkt: dankzij de PvdD geen leeftijdsdiscriminatie bij fonds voor journalistiek.