Successen van de afgelopen 4 jaar

Wat heeft de gemeentefractie Leiden de afgelopen 4 jaar bereikt?

Dierenwelzijn

 • Wethouder Dierenwelzijn
 • Dierenwelzijnsnota
 • Structureel overleg gemeente met dierenorganisaties
 • Keurmerk voor kinderboerderijen
 • Diervriendelijk bouwen – vleermuizen, gierzwaluwen
 • Geen paling op recepties: duurzame inkoop
 • Geen valkeniers tegen meeuwenoverlast maar ondergrondse containers
 • Geen dieren bij de 3-oktober-optocht
 • Aandacht voor dierenmishandeling als indicator voor huiselijk geweld
 • 1e visreservaat van Nederland!

Natuur

 • Bijvriendelijke beplanting in heel Leiden
 • Minder popconcerten en geluidsoverlast in parken
 • Verplichte herplant voor elke omgehakte boom. (motie)
 • Strengere handhaving op vuurwerk

Milieu

 • Einde aan ongevraagde fietsreclame (stuurflyers, zadelhoesjes)
 • Bezuiningen NME deels teruggedraaid
 • Grote subsidie Bewaarde Land
 • 3 vegetarische dagen in bedrijfskantine gemeente Leiden
 • Lichthinder aangepakt! Vleermuisvriendelijke verlichting
 • Bewoners worden betrokken bij inrichting van hun groene leefomgeving
 • Ontmoedingsbeleid voor ballonoplatingen
 • Enkele parkeerplaatsen zijn veranderd in speelplekken
 • Duurzaam dineren. Lezing voor chefkoks uit Leiden