Bestemming gekapte bomen


Indiendatum: mrt. 2012

Om de bouw van een tijdelijke parkeergarage mogelijk te maken is onlangs een aantal monumentale bomen gekapt op het parkeerterrein tegenover de Morspoort. De stammen, met doorsneden tot 110 cm, en de dikkere takken zijn vervolgens in grote stukken gezaagd, terwijl de dunnere takken zijn versnipperd. De bovenwettelijke ambities die B&W voorhebben met de Duurzaamheidsagenda 2011-2014 indachtig, heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan het College:

1. Heeft u met het bedrijf dat de kap heeft uitgevoerd of met andere partijen afspraken gemaakt, gericht op een duurzame bestemming van het gekapte hout? Zo ja, welke? Zo nee, is dit hout dan gedoemd tot verbranding of verrotting, met extra uitstoot van koolzuurgas in de atmosfeer als gevolg?

2. Mocht niet-duurzame verwerking hier onverhoopt voorzien zijn, bent u dan bereid om bij volgende gelegenheden sluitende afspraken te maken over het duurzaam verwerken van de te vellen bomen, bijvoorbeeld als bouwmateriaal? Zo nee, waarom niet?

3. Wilt u de doorwerking van het duurzaamheidsbeleid in het proces van kap en verwerking van bomen evalueren en de Raad voor de zomer van 2013 informeren over de resultaten?

Indiendatum: mrt. 2012
Antwoorddatum: 24 apr. 2012

Om de bouw van een tijdelijke parkeergarage mogelijk te maken is onlangs een aantal monumentale bomen gekapt op het parkeerterrein tegenover de Morspoort. De stammen, met doorsneden tot 110 cm, en de dikkere takken zijn vervolgens in grote stukken gezaagd, terwijl de dunnere takken zijn versnipperd. De bovenwettelijke ambities die B en W voorhebben met de Duurzaamheidsagenda 2011-2014 indachtig, heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan het College:

1. Heeft u met het bedrijf dat de kap heeft uitgevoerd of met andere partijen afspraken gemaakt, gericht op een duurzame bestemming van het gekapte hout? Zo ja, welke? Zo nee, is dit hout dan gedoemd tot verbranding of verrotting, met extra uitstoot van koolzuurgas in de atmosfeer als gevolg?

Met de aannemer aan wie opdracht is verstrekt voor het kappen en verplanten van de bomen op het Morspoortterrein zijn geen afspraken gemaakt voor een duurzame bestemming van het uitkomende hout. Echter navraag bij de aannemer geeft de volgende bestemming. Het dikke rechte hout wordt verwerkt tot plankhout voor bijvoorbeeld pallets, het dunnere mindere hout gaat naar de vezelindustrie en wordt verwerkt tot spaanplaten. Het snipperhout wordt in de vergistingsinstallatie gebruikt voor verwarming.

2. Mocht niet-duurzame verwerking hier onverhoopt voorzien zijn, bent u dan bereid om bij volgende gelegenheden sluitende afspraken te maken over het duurzaam verwerken van de te vellen bomen, bijvoorbeeld als bouwmateriaal? Zo nee, waarom niet?

In de praktijk blijken aannemers op eigen initiatief te voorzien in het duurzaam bestemmen van uitkomend hout. Het formuleren van beleid in deze achten wij daarom niet noodzakelijk. Daarnaast ontbreekt ons een controle instrumentarium om het duurzaam bestemmen van uitkomend hout dwingend voor te kunnen schrijven.

3. Wilt u de doorwerking van het duurzaamheidsbeleid in het proces van kap en verwerking van bomen evalueren en de Raad voor de zomer van 2013 informeren over de resultaten?

Zie 2.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer