Schrif­te­lijke Vragen: Afvoeren van lammetjes naar de slacht


Indiendatum: mrt. 2020

Veggiesquad, een jongerenorganisatie die zich inzet voor een betere wereld voor mens, dier en milieu, heeft kritiek op de wijze waarop in Leiden wordt omgegaan met dieren op kinderboerderijen (zie https://www.leidschdagblad.nl/...

Veggiesquad stelt dat jonge dieren worden geboren ter vermaak van mensen en dat ze geslacht worden als ze ouder worden. In 2011 stelde de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen over dit thema (zie https://leiden.partijvoordedie... ). Met de huidige vragen willen we graag een actueel beeld krijgen rondom dierenwelzijn, geboorte en slacht van dieren in gemeentelijke kinderboerderijen en dierenweides.


Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stelt het lid Van Schaik (PvdD) het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen:

1. Hoeveel dieren houdt de gemeente op de kinderboerderij Merenwijk en bijbehorende gemeentelijke dierenweides? Graag een overzicht van de ontwikkeling van het aantal dieren per diersoort, in de periode 2012 - heden.

2. Hoeveel dieren zijn er, per diersoort, in die periode

a. Geboren?
b. Geslacht?
c. Aangekocht en/of geplaatst?
d. Verkocht en/of overgeplaatst?

3. Hoe wordt bepaald hoeveel jonge dieren er jaarlijks geboren kunnen worden? Wordt daarbij rekening gehouden met de beschikbare ruimte op de gemeentelijke kinderboerderij en dierenweides? Klopt het dat er zoveel jonge dieren worden geboren, dat er onvoldoende plaats is om alle dieren te kunnen behouden?

4. Waarom worden er dieren geslacht? Hoe wordt bepaald welke dieren worden geslacht? Zijn dit bijvoorbeeld vooral jonge dieren of juist oude dieren?

5. Is het college het met Veggiesquad en de Partij voor de Dieren eens dat het slachten van dieren niet past bij gezond beheer en dierenwelzijn? Waarom niet?

6. Is het college het met Veggiesquad en de Partij voor de Dieren eens dat dieren die bij de gemeente geboren worden, gezond oud zouden mogen worden? In hoeverre is dit nu het geval met dieren in Leidse kinderboerderijen en dierenweides?

7. Hoe beoordeelt het college het dierenwelzijn en het fokbeleid op gemeentelijke kinderboerderijen en dierenweides? Welke stappen kunnen gezet worden om het dierenwelzijn te verbeteren? Hoe kan het fokbeleid worden aangepast zodat het aantal jonge dieren dat geboren wordt, in overeenstemming is met de beschikbare ruimte?

8. Is het college bereid om ervoor te zorgen dat er geen dieren van gemeentelijke kinderboerderijen en dierenweides meer geslacht hoeven te worden? Zo ja: op welke termijn kan dit gerealiseerd worden? Zo nee: waarom niet?

9. In 2011 had de kinderboerderij een voorlopig keurmerk van de SKBN. Is dat voorlopige keurmerk inmiddels een permanent keurmerk?

10. Het keurmerk ‘Diervriendelijke Kinderboerderij’ stelt scherpere eisen wat betreft dierenwelzijn en fokbeleid. Een van de voorwaarden van dat keurmerk is dat dieren er oud mogen worden. Is het college bereid om ervoor te zorgen dat de Leidse kinderboerderijen en dierenweides, ook dit keurmerk kunnen behalen? Zo ja, op welke termijn is dit te realiseren? Zo nee, waarom niet?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer