Schrif­te­lijke Vragen Inmenging van Shell in inhou­de­lijke expo­sities van museum Boerhaave


Deze week verscheen in de Volkskrant een opiniestuk van Femke Sleegers waarin ze de inhoudelijke inmenging van olie- en gasgigant Shell op de exposities van Museum Boerhaave blootlegde. Museum Boerhaave stelt Shell in een positief daglicht en geeft de CEO van het bedrijf kritiekloos een podium. De directe link tussen de huidige klimaatontwrichting en de praktijken van Shell en andere fossiele industrieën, wordt buiten beschouwing gelaten.

De gemeente Leiden staat vermeld op de websitepagina van Museum Boerhaave als subsidieverstrekker.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stellen de leden Raat en Van Schaik (Partij voor de Dieren) het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen:

1. Klopt het dat de gemeente Leiden het museum Boerhaave subsidie geeft?

a. Zo ja: waaruit bestaat die subsidie? Welke voorwaarden zijn aan de subsidie gekoppeld en welke doelen moeten met de subsidie worden behaald?

b. Zo nee: is het college bereid om Museum Boerhaave aan te spreken en het gemeentelijk logo en de vermelding van de gemeente Leiden als subsidient, te verwijderen omdat Leiden niet geassocieerd wenst te worden met de vervuilende fossiele industrie? Zo nee: waarom niet?

2. Hoe beoordeelt het college de inmenging van Shell op de inhoudelijke expositie van Museum Boerhaave?

3. Is het college bereid om Museum Boerhaave aan te spreken op de onwenselijkheid van financiering door de fossiele industrie? Is het college bereid om Museum Boerhaave te verzoeken het volledige verhaal over de fossiele industrie (dus inclusief de directe negatieve invloed op klimaatontwrichting) te vertellen? Zo nee: waarom niet?

4. Welke partijen die subsidie van de gemeente Leiden ontvangen, worden daarnaast ook nog gefinancierd door de fossiele industrie? Is het college bereid om ook deze partijen aan te spreken op de onwenselijkheid van banden met de fossiele industrie?

5. Wat is het beleid van het college ten aanzien van het verstrekken van subsidie aan partijen die zich ook laten financieren door de fossiele industrie?

6. Is het college bereid om van toekomstige subsidie-ontvangers te eisen dat zij niet mede laten financieren door de fossiele industrie? Zo nee: waarom niet? Zo ja: per wanneer kan dit beleid ingaan?

Lianne Raat & Martine van Schaik – Partij voor de Dieren

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer