Motie: Leiden maken we samen vuur­werkvrij


12 juli 2018

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 12 juli 2018,

Constaterende dat:

 • Vuurwerk aanzienlijke schade en overlast veroorzaakt voor mens (o.a. oogletsel, handletsel, ademhalingsproblemen, schrikreacties), dier (o.a. schrikreacties bij huisdieren en wilde dieren) en milieu (o.a. fijnstof in de lucht, zware metalen in de bodem en het water);
 • Verschillende gezaghebbende partijen hebben gepleit voor een vuurwerkverbod, te weten de politie, artsen en de Onderzoeksraad Voor Veiligheid;
 • De landelijke overheid recent heeft besloten dat gemeenten meer bevoegdheden krijgen bij het aanwijzen van vuurwerkvrije zones, zoals het oprekken van vuurwerkvrije zones tot aan de gemeentegrenzen;

Overwegende dat:

 • Er steeds minder maatschappelijk draagvlak is voor vuurwerk (zo blijkt bijvoorbeeld dat 75% van de leden van het Leiden Panel aangeeft voor de uitbreiding van de vuurwerkvrije zones te zijn. Bovendien zegt 76% voorstander te zijn van een verbod op risico-vuurwerk (zoals vuurpijlen en knalvuurwerk);
 • Er ook een groep Leidenaren is die wel grote waarde hecht aan het jaarlijkse afsteken van vuurwerk;

Verzoekt het college:

 • Een stappenplan te ontwikkelen om de huidige vuurwerkvrije zones in Leiden op te rekken tot aan de gemeentegrenzen;
 • In dat stappenplan de volgende elementen uit te werken:
 1. A. tijdpad, waarbij gestreefd wordt naar het realiseren van een vuurwerkvrij Leiden, nog tijdens deze collegeperiode;
 1. B. De organisatie van een centrale vuurwerkshow, in overleg met lokale organisatoren en aanbieders. Een centrale vuurwerkshow vindt pas plaats wanneer er een eerste forse uitbreiding is van de vuurwerkvrije zones;
 1. C. Verkennen van behoefte aan alternatieve activiteiten tijdens de jaarwisseling in de wijken;
 1. D. Een communicatiestrategie gericht op het informeren en betrekken van Leidse burgers, met specifieke aandacht voor idee├źn en suggesties van vuurwerkliefhebbers;
 1. E. Overleg met omliggende gemeenten;
 1. F. Een uitvoeringsplan;
 • Bij de begroting 2019 aan de raad te rapporteren over het hiervoor genoemde stappenplan.

Martine van Schaik (Partij voor de Dieren)

Abdelhaq Jermoumi (PvdA)

Jos Olsthoorn (GroenLinks)

Antoine Theeuwen (SP)

Francien Zeggelt (D66)

Pieter Krol (Christen Unie)


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, GroenLinks, Christen Unie, SP, D66, PartijvoordeDieren

Tegen

Partij Sleutelstad, VVD, CDA

Lees onze andere moties

Amendement: Geen ligplaatsvergunning meer voor tweetakt buitenboordmotoren

Lees verder

Motie: Frisse scholen leren beter

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer