Een planeetbrede visie


Hou vast aan je idealen

Ruim voldoende handtekeningen voor het referendum Roomburgerpark

Goed nieuws! Voor het referendumverzoek over de herinrichting van het Roomburgerpark zijn in totaal 5.848 steunbetuigingen binnengekomen.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief

Waar wij voor staan

Economie, inkomen en cultuur

Dieren­welzijn en -rechten

Duurzaam voedsel

Natuur

Milieu, klimaat en energie

Duurzaam bouwen en wonen

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Zorg en onderwijs

Onze mensen

Martine van Schaik

Fractievoorzitter

Martine van Schaik is fractievoorzitter en woordvoerder natuur, bomen, dierenwelzijn en duurzaamheid. Voordat ze in maart 2018 in de raad kwam was ze 4 jaar duo-raadslid in de commissie Leefbaarheid & Bereikbaarheid en coördinator van de Leidse werkgroep en campagneleider tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2010. In het dagelijkse leven is Martine freelance onderzoeker naar duurzame ontwikkel...

Lees verder

Actueel

Ruim voldoende hand­te­ke­ningen voor het refe­rendum Room­bur­gerpark

Voor het referendumverzoek over de herinrichting van het Roomburgerpark zijn in totaal 5.848 steunbetuigingen binnengekomen!Dat betekent dat het benodigde aantal van 5.000 ondersteuningsverklaringen ruim binnen de hiervoor gestelde termijn is behaald. Het referendumverzoek gaat nu de volgende fase in. Op 28 januari zal de gemeenteraad beslissen of er een referendum gehouden zal worden.Als de gemee...

Teken je ook voor het refe­rendum voor het Room­bur­gerpark?

Zoals al eerder bekend gemaakt wil de hockeyclub uitbreiden met een vierde (kunstgras) hockeyveld in het Roomburgerpark. Dit plan betekent meer herrie, meer hekken, meer lichtmasten, meer hittestress en meer plastic inDe bezwaren die wij hebben: - Het plan leidt tot aantasting van natuur en biodiversiteit.- 67 bomen moeten worden gekapt.- Een goed functionerende speeltuin wordt rücksichtsloos ont...

Mili­eu­ver­vuiling in de Spoor­weg­haven

Tussen de Potgieterlaan en het spoor ligt de Spoorweghaven. In de Spoorweghaven liggen meer dan 50 boten aangemeerd, waarvan sommigen in bijzonder slechte staat verkeren en/of half gezonken zijn. Op 21 november 2020 is een gezonken boot weggetakeld en afgevoerd. De boot bleek een grote motor te hebben, waardoor het water in de ecologsiche hotspot vervuild is geraakt met olie. Ook verschillende and...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid