Een planeetbrede visie


Hou vast aan je idealen

Opnieuw plastic drama in Leiden

Vandaag verscheen een artikel in het Leidsch Dagblad waaruit blijkt dat ook Leiden gebruik maakt van het zogeheten menggranulaat. In dit puinmengsel zit plastic, zoals resten van elektriciteitskabels en PVC buizen. Slecht nieuws voor het milieu dus! Wij stelden daarom Schriftelijke Vragen.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief

Onze idealen

Economie, inkomen en cultuur

Dieren­welzijn en -rechten

Duurzaam voedsel

Natuur

Milieu, klimaat en energie

Duurzaam bouwen en wonen

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Zorg en onderwijs

Onze mensen

Martine van Schaik

Fractievoorzitter

Martine van Schaik is fractievoorzitter en woordvoerder natuur, bomen, dierenwelzijn en duurzaamheid. Voordat ze in maart 2018 in de raad kwam was ze 4 jaar duo-raadslid in de commissie Leefbaarheid & Bereikbaarheid en coördinator van de Leidse werkgroep en campagneleider tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2010. In het dagelijkse leven is Martine freelance onderzoeker naar duurzame ontwikkel...

Lees verder

Actueel

Opnieuw plastic drama in Leiden

Op 15 februari was in het tv-programma Pointer aandacht voor het gebruik van gecertificeerd recycling granulaat om wandelpaden te verharden. In dit puinmengsel zit plastic, zoals resten van elektriciteitskabels en PVC buizen. Slecht nieuws voor het milieu dus! Vandaag verscheen een artikel in het Leidsch Dagblad waaruit blijkt dat ook Leiden gebruik maakt van het zogeheten menggranulaat. Ons r...

Fijn­stof­uit­stoot door houtstook

Volgens (een nieuwe rekenmethode van) het RIVM is houtstook de oorzaak van 23 procent van de uitstoot van fijnstof in Nederland. Daarmee is de houtstook de grootste bron van fijnstofuitstoot, groter dan het wegverkeer. Met name mensen met luchtwegproblemen ondervinden last van houtstook. Wij willen graag weten of het college bereid is te onderzoeken welke maatregelen in Leiden genomen kunnen word...

Plastic vervuiling door afbre­kende borstel­haren

Na de ijspret van afgelopen dagen, lijkt er een nieuw plastic drama te zijn ontstaan in de Leidse openbare ruimte: van de borstels waarmee de fietspaden sneeuwvrij gemaakt worden, breken massaal de plastic borstelharen af. De afgebroken plastic borstelharen blijven achter op het pad en belanden in het milieu. Inmiddels zijn de afgebroken plastic borstelharen in heel Leiden aangetroffen.Wij stelden...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid