Een planeetbrede visie


Hou vast aan je idealen

Kinderburgemeester in Leiden

De Partij voor de Dieren houdt een online petitie onder basisschoolleerlingen om te kijken of zij een kinderburgemeester willen. Op maandagochtend 17 januari hebben alle Leidse basisscholen het verzoek ontvangen om hun leerlingen te vragen om de petitie te ondertekenen.

Onze idealen

Economie, inkomen en cultuur

Dieren­welzijn en -rechten

Duurzaam voedsel

Natuur

Milieu, klimaat en energie

Duurzaam bouwen en wonen

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Zorg en onderwijs

Onze mensen

Martine van Schaik

Fractievoorzitter

Martine van Schaik is fractievoorzitter en woordvoerder natuur, bomen, dierenwelzijn en duurzaamheid. Voordat ze in maart 2018 in de raad kwam was ze 4 jaar duo-raadslid in de commissie Leefbaarheid & Bereikbaarheid en coördinator van de Leidse werkgroep en campagneleider tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2010. In het dagelijkse leven is Martine freelance onderzoeker naar duurzame ontwikkel...

Lees verder

Actueel

Partij voor de Dieren Leiden wil kinder­bur­ge­meester

De Partij voor de Dieren houdt een online petitie onder basisschoolleerlingen om te kijken of zij een kinderburgemeester willen. Op maandagochtend 17 januari hebben alle Leidse basisscholen het verzoek ontvangen om hun leerlingen te vragen om de petitie te ondertekenen. Duo-raadslid Malcolm Jones zal de petitie op 4 februari aan de wethouder overhandigen ter afsluiting van de ‘Week van het Vergete...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid