Een planeetbrede visie


Hou vast aan je idealen

Dieren op het droge

Goed nieuws voor de dieren in Leiden! Dankzij onze motie worden er faunatrappen, -vlonders en -touwen aangebracht bij oevers, kades of walkanten waar dieren niet zelf uit het water kunnen komen. Hiermee wordt onnodig leed en sterfte onder zowel huisdieren als in het wild levende dieren voorkomen.

Onze idealen

Economie, inkomen en cultuur

Dieren­welzijn en -rechten

Duurzaam voedsel

Natuur

Milieu, klimaat en energie

Duurzaam bouwen en wonen

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Zorg en onderwijs

Onze mensen

Martine van Schaik

Fractievoorzitter

Martine van Schaik is fractievoorzitter en woordvoerder natuur, bomen, dierenwelzijn en duurzaamheid. Voordat ze in maart 2018 in de raad kwam was ze 4 jaar duo-raadslid in de commissie Leefbaarheid & Bereikbaarheid en coƶrdinator van de Leidse werkgroep en campagneleider tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2010. In het dagelijkse leven is Martine freelance onderzoeker naar duurzame ontwikkel...

Lees verder

Actueel

Dieren op het droge

Steile oevers, kades en walkanten kunnen ervoor zorgen dat dieren niet altijd meer goed op de kant kunnen komen wat tot onnodig dierenleed en sterfte kan leiden onder zowel huisdieren als dieren die in het wild leven.Wij dienden daarom een motie in om voorzieningen voor dieren , zoals fauntrappen, -vlonders, -touwen en fauna-uittreedplaatsen, te plaatsen en te onderhouden. Gelukkig is deze motie a...

Ligplaats voor schone grachten dankzij onze motie

Goed nieuws! Dankzij onze motie mag de kanovloot van Plastic Spotters blijven liggen in het water aan de Oude Singel. Nu kunnen de vele vrijwilligers gewoon doorgaan met hun goede werk! Wij zijn blij met de door het college geboden oplossing om de Bedrijfs- en Pleziervaartuigenverordening aan te passen en tot die tijd de ligplaats van de zes kano's te gedogen.

Moties aange­nomen om vogels en vleer­muizen te beschermen tegen wind­tur­bines

Afgelopen dinsdag heeft de raad onze moties (zie 1 en 2) om te voorkomen dat vogels en vleermuizen tegen windturbines aanvliegen aangenomen.Windturbines vormen een bedreiging voor vogels en vleermuizen. Dankzij onze moties worden, bij het bepalen van de zoekgebieden voor het plaatsen van windturbines, de vliegbewegingen van vogels en vleermuizen betrokken. Ook wordt er nu bij het plaatsen van wind...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid