Een planeetbrede visie


Hou vast aan je idealen

Onderzoek naar geluidsoverlast in de Stevenshof

Dankzij onze unaniem aangenomen motie, wordt een onderzoek gestart naar de geluidsoverlast die bewoners ervaren na aanleg van de Rijnlandroute.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief

Waar wij voor staan

Economie, inkomen en cultuur

Dieren­welzijn en -rechten

Duurzaam voedsel

Natuur

Milieu, klimaat en energie

Duurzaam bouwen en wonen

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Zorg en onderwijs

Onze mensen

Martine van Schaik

Fractievoorzitter

Martine van Schaik is fractievoorzitter en woordvoerder natuur, bomen, dierenwelzijn en duurzaamheid. Voordat ze in maart 2018 in de raad kwam was ze 4 jaar duo-raadslid in de commissie Leefbaarheid & Bereikbaarheid en coördinator van de Leidse werkgroep en campagneleider tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2010. In het dagelijkse leven is Martine freelance onderzoeker naar duurzame ontwikkel...

Lees verder

Actueel

Motie voor onderzoek naar geluids­overlast in de Stevenshof unaniem aange­nomen

Onze motie voor een geluidsonderzoek voor de Stevenshof, naar aanleiding van het geluidsoverlast die bewoners ervaren na aanleg van de Rijnlandroute, is unaniem aangenomen door de Leidse raad.De belofte aan de bewoners van de Stevenshof was 'niet horen, niet zien, niet ruiken'. Helaas blijkt het tegendeel waar te zijn. Indien het onderzoek uitwijst dat er wel degelijk overmatig overlast onder de b...

Partij voor de Dieren en GroenLinks stellen Schrif­te­lijke Vragen over de voor­ge­nomen bomenkap in Vlietland

Na de massale bomenkap in natuur- en recreatiegebied Vlietland ten behoeve van de Rijnlandroute, kwam vorige week het bericht dat er opnieuw een grote hoeveelheid bomen gekapt zal worden in Vlietland. Hoewel de bomen die gekapt worden niet op Leids grondgebied staan, grenst Vlietland aan Leiden en heeft de kap directe invloed op de Leidse inwoners. Zo neemt de overlast van de Rijnlandroute waarsch...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid