Een planeetbrede visie


Hou vast aan je idealen

Milieuvervuiling in de Spoorweghaven

In de Spoorweghaven is op 21 november 2020 een gezonken boot weggetakeld en afgevoerd. Door de grote motor van de boot bleek het water vervuild te zijn met olie. Ook verschillende andere aangemeerde boten dreigen te zinken en het water te vervuilen. Wij stelden daarom Schriftelijke Vragen.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief

Waar wij voor staan

Economie, inkomen en cultuur

Dieren­welzijn en -rechten

Duurzaam voedsel

Natuur

Milieu, klimaat en energie

Duurzaam bouwen en wonen

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Zorg en onderwijs

Onze mensen

Martine van Schaik

Fractievoorzitter

Martine van Schaik is fractievoorzitter en woordvoerder natuur, bomen, dierenwelzijn en duurzaamheid. Voordat ze in maart 2018 in de raad kwam was ze 4 jaar duo-raadslid in de commissie Leefbaarheid & Bereikbaarheid en coördinator van de Leidse werkgroep en campagneleider tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2010. In het dagelijkse leven is Martine freelance onderzoeker naar duurzame ontwikkel...

Lees verder

Actueel

Mili­eu­ver­vuiling in de Spoor­weg­haven

Tussen de Potgieterlaan en het spoor ligt de Spoorweghaven. In de Spoorweghaven liggen meer dan 50 boten aangemeerd, waarvan sommigen in bijzonder slechte staat verkeren en/of half gezonken zijn. Op 21 november 2020 is een gezonken boot weggetakeld en afgevoerd. De boot bleek een grote motor te hebben, waardoor het water in de ecologsiche hotspot vervuild is geraakt met olie. Ook verschillende and...

Concreet plan om racisme in het onderwijs tegen te gaan

Dankzij onze motie gaat het college aan de slag met een concreet plan van aanpak om racisme in het onderwijs tegen te gaan.Racisme in het onderwijs is namelijk wel in de huidige programmabegroting opgenomen maar het is niet duidelijk op welke manier hier invulling en opvolging aan wordt gegeven.Met een concreet plan van aanpak, waarin ook succesfactoren en een tijdspad worden opgenomen, komt daar ...

Kappen met kappen: geen vierde hockeyveld in het Room­bur­gerpark

Op zondag 11 oktober voerden we actie tegen de komst van een vierde hockeyveld in het Roomburgerpark. Er dreigen 67 bomen gekapt te worden in dit prachtige stadsnatuurmonument omdat de hockeyclub wil uitbreiden. Dat betekent meer wedstrijden, meer herrie, meer hekken, meer lichtmasten en meer plastic. In een park dat gekoesterd wordt door buurt- en stadsbewoners.Wij zeggen NEE tegen de komst van e...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid