Een planeetbrede visie


Hou vast aan je idealen

Meldpunt 'Stop Plastic' geopend!

Vandaag openen wij een meldpunt waar mensen waar mensen aangetroffen plastic of kunststof in de openbare ruimte kunnen melden. Het meldpunt is niet bedoeld voor zwerfafval, maar juist voor plastic of kunststof die door de gemeente of in opdracht van de gemeente is toegepast.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief

Onze idealen

Economie, inkomen en cultuur

Dieren­welzijn en -rechten

Duurzaam voedsel

Natuur

Milieu, klimaat en energie

Duurzaam bouwen en wonen

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Zorg en onderwijs

Onze mensen

Martine van Schaik

Fractievoorzitter

Martine van Schaik is fractievoorzitter en woordvoerder natuur, bomen, dierenwelzijn en duurzaamheid. Voordat ze in maart 2018 in de raad kwam was ze 4 jaar duo-raadslid in de commissie Leefbaarheid & Bereikbaarheid en coördinator van de Leidse werkgroep en campagneleider tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2010. In het dagelijkse leven is Martine freelance onderzoeker naar duurzame ontwikkel...

Lees verder

Actueel

Meldpunt 'Stop Plastic' geopend

Vanaf vandaag (12 april) openen wij een meldpunt waar mensen waar mensen aangetroffen plastic of kunststof in de openbare ruimte kunnen melden. Het meldpunt is niet bedoeld voor zwerfafval, maar juist voor plastic of kunststof die door de gemeente of in opdracht van de gemeente is toegepast. Steeds vaker benaderen inwoners ons over dit soort vondsten. Ook constateren wij zelf dat deze plasticvervu...

Inspi­ra­tienota voedsel ''Wat eten we dan' aange­boden aan wethouder Ashley North

Op 1 april (geen grap!) heeft onze fractievoorzitter Martine van Schaik de inspiratienota voedsel 'Wat eten we dan' overhandigd aan wethouder Ashley North.Ons voedsel zorgt voor veel milieubelasting en biedt dus grote kansen voor duurzaamheid. Een aantal steden beschikt al over een Voedselvisie, zoals Amsterdam, Barneveld en Ede. Leiden helaas nog niet. Wij willen daar een aanzet toe geven met dit...

Baggeren in natuurpark Crone­steyn en andere maat­re­gelen om de natuur te beschermen en te verste­vigen in dit park

In de eerste week van maart werd gebaggerd in Park Cronesteyn. Terwijl met de waterbeheerder van de gemeente juist was afgesproken om dat níet na 28 februari te doen, om te voorkomen dat broedende weidevogels als de grutto verstoord zouden worden. De grutto bleek inderdaad verstoord te zijn, maar is gelukkig wel terug gekeerd na de werkzaamheden. Helaas zij er ook andere vormen van verstoring in ...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid