Een planeetbrede visie


Hou vast aan je idealen

Nog steeds kunststof netjes in Leiden

Nog altijd liggen er kunststof netjes die de grasmat van de Lammermarkt funderen los en verspreiden deze zich via land en via het (grachten)water door Leiden. De netjes veroorzaken schade aan milieu, natuur en dieren. Wij stelden daarom Schriftelijke Vragen hierover.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief

Waar wij voor staan

Economie, inkomen en cultuur

Dieren­welzijn en -rechten

Duurzaam voedsel

Natuur

Milieu, klimaat en energie

Duurzaam bouwen en wonen

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Zorg en onderwijs

Onze mensen

Martine van Schaik

Fractievoorzitter

Martine van Schaik is fractievoorzitter en woordvoerder natuur, bomen, dierenwelzijn en duurzaamheid. Voordat ze in maart 2018 in de raad kwam was ze 4 jaar duo-raadslid in de commissie Leefbaarheid & Bereikbaarheid en coördinator van de Leidse werkgroep en campagneleider tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2010. In het dagelijkse leven is Martine freelance onderzoeker naar duurzame ontwikkel...

Lees verder

Actueel

Schrif­te­lijke Vragen over kunststof netjes op de Lammer­markt

Eind vorig jaar is aan het licht gekomen dat duizenden kunststof netjes die de grasmat van de Lammermarkt funderen zijn losgeraakt. Op 18 november 2019 heeft de Partij voor de Dieren hierover schriftelijke vragen gesteld. Tijdens een opruimactie op de Lammermarkt op 28 december 2019 heeft de Partij voor de Dieren samen met Daniël Siepman, Auke-Florian Hiemstra en een tiental vrijwilligers in ander...

Motie ‘alle R-en van circu­la­ri­teit’ aange­nomen

Donderdag 12 maart heeft de Raad met algehele stemmen onze motie ‘alle R-en van circulariteit’ bij de kaderstellende strategie Circulaire Economie aangenomen. Onze motie roept het college op om niet alleen rekening te houden met de laagste niveaus van circulariteit (Recyclen en het terugwinnen van energie door bijvoorbeeld af te verbranden), maar met alle niveaus van circulariteit. De gemeente ki...

Afvoeren van lammetjes naar de slacht

Veggiesquad, een jongerenorganisatie die zich inzet voor een betere wereld voor mens, dier en milieu, heeft kritiek op de wijze waarop in Leiden wordt omgegaan met dieren op kinderboerderijen (zie https://www.leidschdagblad.nl/...).Veggiesquad stelt dat jonge dieren worden geboren ter vermaak van mensen en dat ze geslacht worden als ze ouder worden. In 2011 stelden wij Schriftelijke Vragen over di...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid