Een planeetbrede visie


Hou vast aan je idealen

Een discgolfbaan in natuurgebied Cronesteyn?

Er zijn plannen voor een discgolfbaan in natuurgebied Cronesteyn. Als dit doorgaat heeft dit waarschijnlijk een negatieve impact op de natuur, de dieren en de rust in Cronesteyn. Daarom stelden we Schriftelijke Vragen aan het college.

Onze idealen

Economie, inkomen en cultuur

Dieren­welzijn en -rechten

Duurzaam voedsel

Natuur

Milieu, klimaat en energie

Duurzaam bouwen en wonen

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Zorg en onderwijs

Onze mensen

Martine van Schaik

Fractievoorzitter

Martine van Schaik is fractievoorzitter en woordvoerder natuur, bomen, dierenwelzijn en duurzaamheid. Voordat ze in maart 2018 in de raad kwam was ze 4 jaar duo-raadslid in de commissie Leefbaarheid & Bereikbaarheid en coördinator van de Leidse werkgroep en campagneleider tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2010. In het dagelijkse leven is Martine freelance onderzoeker naar duurzame ontwikkel...

Lees verder

Actueel

Een discolfbaan in natuur­gebied Crone­steyn

Op 11 juni publiceerde Sleutelstad een artikel waaruit bleek dat het initiatief voor de aanleg van een discgolfbaan in Polderpark Cronesteyn een financiering vanuit de gemeente heeft ontvangen. Discgolf is een relatief jonge sport dat enigszins lijkt op het bekende golf. Bij discgolf slaat de speler echter geen bal in een hole, maar gooit hij/zij een frisbee in een basket. Discolf is een activitei...

Bomen­ver­or­dening ontoe­reikend dus wij stemden tegen

Op 3 juni werd de bomenverordening behandeld in de gemeenteraad.Wij stemden tegen. Want ondanks het feit dat we, met onze amendementen (zie 1, 2 en 3), de nieuwe bomenverordening op belangrijke punten hebben kunnen repareren, was het ons inziens niet voldoende.Onze grootste kritiekpunten tegen de nieuwe bomenverordening: - geld dat we voor bomen hebben, mag voortaan ook voor andere dingen worden ...

Vragen over verap­par­te­men­tering van woningen

In het Leidsch Dagblad van 19 mei werd aandacht besteed aan het verschijnsel van ‘verappartementering’ van een woning in de Vogelwijk (zie https://www.leidschdagblad.nl/...). Een woning wordt verbouwd tot 5 piepkleine appartementjes, formeel gezien zelfstandige woningen met eigen keuken en badkamer, zodat de regels voor verkamering niet gelden. Een onttrekkingsvergunning is daardoor niet aan de or...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid