Een planeetbrede visie


Hou vast aan je idealen

Meer dan een ton extra voor Samen aan de Slag!

Het project Samen aan de Slag is een groot succes in Leiden. Inmiddels zijn er meer aanvragen binnengekomen dan er budget beschikbaar is. Samen met GroenLinks en Partij Sleutelstad dienden wij een amendement in om een extra budget van € 125.000 beschikbaar te stellen.

Onze idealen

Economie, inkomen en cultuur

Dieren­welzijn en -rechten

Duurzaam voedsel

Natuur

Milieu, klimaat en energie

Duurzaam bouwen en wonen

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Zorg en onderwijs

Onze mensen

Martine van Schaik

Fractievoorzitter

Martine van Schaik is fractievoorzitter en woordvoerder natuur, bomen, dierenwelzijn en duurzaamheid. Voordat ze in maart 2018 in de raad kwam was ze 4 jaar duo-raadslid in de commissie Leefbaarheid & Bereikbaarheid en coördinator van de Leidse werkgroep en campagneleider tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2010. In het dagelijkse leven is Martine freelance onderzoeker naar duurzame ontwikkel...

Lees verder

Actueel

Ruim een ton extra voor Samen aan de Slag!

Het project Samen aan de Slag is een groot succes in Leiden. Via dit project krijgen Leidenaren de kans om geveltuintjes aan te leggen en boomspiegels te beplanten. Hiermee leveren zij een bijdrage aan klimaatadaptatie en de biodiversiteit in de stad. Daarnaast zorgt het project voor een sterkere sociale binding en cohesie tussen buren, in straten en binnen wijken. Sinds 2018 is het aantal afgeslo...

Problemen bij parti­ci­patie disc­golfbaan Crone­steyn

Er leven veel zorgen over de plannen voor de aanleg van een disc golfbaan in polderpark Cronesteyn. De aanleg van een disc golfbaan gaat naar verwachting ten koste van kwetsbare natuur, verstoort het het leefgebied van in het wild levende dieren en gaat het ten koste van de rust in het park. De initiatiefnemers van de disc golfbaan hebben, onder voorwaarden, een subsidie van de gemeente toegekend...

Ten onrechte bomen gekapt

De Bomenbond Rijnland heeft bij werkzaamheden op het Leiden Bio Science Park (LBSP) fouten geconstateerd in de uitvoering waardoor er opnieuw ecologische schade is ontstaan: er zijn ten onrechte bomen gekapt en er is een natuurvriendelijke oever vernield. Wij stelden daarover Schriftelijke Vragen.

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid