Nieuws


  • juni

  • Partij voor de Dieren wil geen kunstgras hockeyveld in Room­bur­gerpark

    Op donderdag 20 juni werd in de gemeenteraad een besluit genomen over het Roomburgerpark. De omwonenden, talloze organisaties die opkomen voor natuur en groen, maar bijvoorbeeld ook huisartsen hebben de afgelopen werken aandacht gevraagd voor het behoud van het open, groene park dat voor een groot deel opgeofferd dreigt te worden voor de aanleg van een plastic kunstgrasveld voor hockey.Wij zijn ee...

    Motie Groene Kansen­kaart aange­nomen!

    Een mooi begin van een groenere stad! Dankzij onze aangenomen motie, die wij samen met D66, Christen Unie en GroenLinks inbrachten, moet de gemeente vanaf nu de vergroeningsplannen op een hoger niveau tillen.Kiezen voor de goedkoopste optie of kiezen voor recreatie is niet meer voldoende. Bij tenminste 35% van de projecten moet biodiversiteit en duurzaamheid de belangrijkste overweging zijn.