Nieuws


  • september

  • Ten onrechte bomen gekapt

    De Bomenbond Rijnland heeft bij werkzaamheden op het Leiden Bio Science Park (LBSP) fouten geconstateerd in de uitvoering waardoor er opnieuw ecologische schade is ontstaan: er zijn ten onrechte bomen gekapt en er is een natuurvriendelijke oever vernield. Wij stelden daarover Schriftelijke Vragen.