Nieuws


  • september

  • Motie voor onderzoek naar geluids­overlast in de Stevenshof unaniem aange­nomen

    Onze motie voor een geluidsonderzoek voor de Stevenshof, naar aanleiding van het geluidsoverlast die bewoners ervaren na aanleg van de Rijnlandroute, is unaniem aangenomen door de Leidse raad.De belofte aan de bewoners van de Stevenshof was 'niet horen, niet zien, niet ruiken'. Helaas blijkt het tegendeel waar te zijn. Indien het onderzoek uitwijst dat er wel degelijk overmatig overlast onder de b...