Nieuws


  • maart

  • Partij voor de Dieren protes­teert tegen aanhou­dende bomenkap

    De Partij voor de Dieren protesteerde vandaag tegen de bomenkapdrift in Leiden. Voor de aanleg van de Rijnlandroute wordt een kwart van het Leidse bomenbestand (meer dan 9.000 bomen) gekapt. Een aantal weken geleden zijn er tientallen bomen gekapt in het Bos van Bosman. En nu is de gemeente van plan om drie grote bomen aan het Schuttersveld te kappen, voor het verleggen van een voet- en fietspad. ...

    Partij voor de Dieren stelt Schrif­te­lijke Vragen over kap van bomen in Bos van Bosman

    Het Bos van Bosman staat bekend als een unieke biotoop waar dieren als ijsvogels, groene spechten en boomklevers leven. Het bos heeft zich tot deze prachtige vorm van stadsnatuur kunnen ontwikkelen, doordat er lange tijd niet of nauwelijks in die natuurlijke ontwikkeling is ingegrepen. Tot nu toe...Tot ontsteltenis van buurtbewoners, de Bomenbond en de Partij voor de Dieren blijkt nu echter dat er...