Nieuws


 • juni

 • Partij voor de Dieren wil geen kunstgras hockeyveld in Room­bur­gerpark

  Op donderdag 20 juni werd in de gemeenteraad een besluit genomen over het Roomburgerpark. De omwonenden, talloze organisaties die opkomen voor natuur en groen, maar bijvoorbeeld ook huisartsen hebben de afgelopen werken aandacht gevraagd voor het behoud van het open, groene park dat voor een groot deel opgeofferd dreigt te worden voor de aanleg van een plastic kunstgrasveld voor hockey.Wij zijn ee...

  Motie Groene Kansen­kaart aange­nomen!

  Een mooi begin van een groenere stad! Dankzij onze aangenomen motie, die wij samen met D66, Christen Unie en GroenLinks inbrachten, moet de gemeente vanaf nu de vergroeningsplannen op een hoger niveau tillen.Kiezen voor de goedkoopste optie of kiezen voor recreatie is niet meer voldoende. Bij tenminste 35% van de projecten moet biodiversiteit en duurzaamheid de belangrijkste overweging zijn.

 • mei

 • Motie aange­nomen voor het tegengaan van de verkoop van levende kreeften en krabben in Leiden

  Onze motie voor het tegengaan van de verkoop van levende kreeften en krabben in Leiden is, met 37 stemmen voor en 2 stemmen tegen, aangenomen! Het college gaat nu in gesprek met marktondernemers en viswinkels om hen te bewegen geen levende kreeften en krabben meer te verkopen.Deze schaaldieren worden levend verkocht en wachten in een plastic bak zonder water en vaak op ijs, op een zeer pijnlijke...

  Bomen Schut­tersveld mogen blijven!

  Op 16 maart protesteerden wij o.a. tegen de kap van deze prachtige bomen aan het Schuttersveld. Ook stelden we Schriftelijke Vragen aan het college over de voorgenomen kap. Deze kap van 3 grote bomen (2 populieren en 1 iep) zou plaatsvinden voor het verplaatsen van een fietspad.We zijn dan ook ontzettend blij te kunnen melden dat de gemeente alsnog besloten heeft deze bomen te sparen!