Weg met de blad­blazers


4 december 2019

Op 3 december stelden wij Schriftelijke Vragen over het gebruik van bladblazers in de gemeente Leiden. Recent werd namelijk in verschillende programma’s aandacht besteed aan de negatieve gevolgen van het gebruik van bladblazers.

Samengevat kan gesteld worden dat het gebruik van bladblazers onwenselijk en niet-duurzaam is, omdat:

  • Bladblazers giftige en kankerverwekkende stoffen uitstoten (zoals stikstofdioxiden, koolstofdioxiden, fijnstof) en daarmee schadelijk zijn voor klimaat en gezondheid;
  • Bladblazers gehoorschade kunnen veroorzaken (ze kunnen tot wel 120 dB geluid produceren);
  • Het verwijderen van afgevallen bladeren onwenselijk is omdat deze bladeren belangrijk zijn voor de biodiversiteit. Zo bieden afgevallen bladeren kleine zoogdieren (bijv. egels) en insecten bescherming tegen de vorst en brengen afgevallen bladeren voedingsstoffen in de bodem.


De kennis over de negatieve gevolgen van het gebruik van bladblazers heeft in onze buurlanden geleid tot ingrijpen van de overheid. Zo adviseerde het Duitse federale milieuministerie (Bundesumweltministerium) om bladblazers niet langer te gebruiken, omdat ze te luid, te vies, en een bedreiging voor insecten en het milieu zijn. Vlaanderen heeft 300 gemeenten verboden om nog langer bladblazers te gebruiken, omdat de apparaten te vervuilend zijn.

Gerelateerd nieuws

Veel wijzigingsvoorstellen voor begroting 2020-2023

In de begroting voor 2020-2023 zien wij onvoldoende de urgentie terug over ons klimaat en onze natuur. En ik zie geen borging...

Lees verder

Afvoeren van lammetjes naar de slacht

Veggiesquad, een jongerenorganisatie die zich inzet voor een betere wereld voor mens, dier en milieu, heeft kritiek op de wij...

Lees verder