Veiligheid, privacy en burger­rechten


Een overheid die luistert naar de wensen van de burger

Bij het bieden van veiligheid is er een groot verschil tussen een grote broer die over je waakt en een big brother die je bespiedt. De Partij voor de Dieren staat voor een samenleving waarin burgers zich vrij kunnen voelen en waarin rechten op privacy en zelfontplooiing worden gerespecteerd. Een integere overheid betrekt haar burgers en biedt ze perspectief.

Als emancipatiebeweging voelt de Partij voor de Dieren zich zeer verwant met de strijd van andere emancipatiebewegingen. Martin Luther King en zijn familie streden niet alleen tegen racisme, maar ook tegen de uitbuiting van dieren. Begin vorige eeuw streden veel suffragettes niet alleen voor vrouwenrechten, maar ook voor dierenrechten. En Gandhi streed eveneens voor mensen- en dierenrechten. Het met respect omgaan met anderen strekt zich uit tot voorbij de menselijke soort. Ook het recht op privacy is nauw verweven met de strijd voor emancipatie. Het gaat om het recht jezelf te zijn, zonder inmenging van anderen. Mensen moeten zich vrij en veilig kunnen voelen. Het recht op privacy, gelijke behandeling en zelfontplooiing wordt gerespecteerd.

 • Gelijke kansen voor iedereen

  Discriminatie, op welke grond dan ook, is onacceptabel. Het is de taak van de overheid om overal waar sprake is van achterstelling - zoals op basis van gezondheid of een beperking, op basis van geslacht, etniciteit, seksualiteit of seksuele identiteit (LHBTI+, waaronder lesbiennes, homo- en biseksuelen, transgender personen en intersekse personen) - zorg te dragen voor emancipatie en gelijke behandeling.

  Meer informatie
 • Leiden beschermt uw privacy

  De Partij voor de Dieren staat voor garantie van de vrije persoonlijke levenssfeer van burgers. Wanneer we onze privacy opgeven, geven we een belangrijk deel van onze veiligheid op.

  Meer informatie
 • Meer lokale democratie

  Betrokkenheid van bewoners wordt steeds belangrijker. Veel mensen willen meebeslissen over hun stad en buurt. De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente positieve, concrete oplossingen van inwoners voor hun leefomgeving ondersteunt. Denk daarbij aan initiatieven als lokale energieopwekking, de aanleg van groen en aan zorg in de buurt.

  Meer informatie
 • Veilig in Leiden

  Leiden moet veilig zijn. Voor iedereen. De Partij voor de Dieren hecht hier veel waarde aan. Daarbij vinden wij wel dat veiligheid niet verwart moet worden met bespieding. Leidse inwoners moeten zich veilig en tegelijkertijd vrij kunnen voelen.

  Meer informatie

Veiligheid, privacy en burgerrechten

Wat we hebben bereikt

 • PvdD uitgeroepen tot privacyvriendelijke partij

  De Partij voor de Dieren is door de Privacy Barometer uitgeroepen tot een van de meest privacyvriendelijke partijen in Nederland. Hierbij is gekeken naar zowel de verkiezingsprogramma's van de verschillende partijen als het stemgedrag van de Kamerleden in de afgelopen jaren. Bij daadwerkelijke stemmingen over wetten bleek de Partij voor de Dieren in de afgelopen jaren zelfs het beste voor de privacy op te komen, blijkt uit de Privacy Barometer.

 • Participatie door en communicatie met omwonenden

  Met een motie heeft de Partij voor de Dieren ervoor gezorgd dat communicatie met en participatie van omwonenden als principe wordt omarmd voor het groenbeheer in de wijken. Deze wijze van communicatie met - en mate van participatie door omwonenden wordt opgenomen in de vaststelling van beheerplannen en bij uitvoeringsplannen.

 • Einde aan ongevraagde fietsreclame

  Op ons verzoek is ongevraagde fietsreclame verdwenen in Leiden. Geparkeerde fietsen werden door bedrijven van reclame-uitingen voorzien, zoals plastic zadelhoesjes en flyers die aan het stuur of de bagagedrager werden bevestigd. Een agressieve en verspillende vorm van marketing die de persoonlijke eigendommen van burgers raakt.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws