Leiden beschermt uw privacy


De Partij voor de Dieren staat voor garantie van de vrije persoonlijke levenssfeer van burgers. Wanneer we onze privacy opgeven, geven we een belangrijk deel van onze veiligheid op.

Daarom hechten wij veel waarde aan onderstaande punten:

  • Inzet van cameratoezicht mag alleen tijdelijk en onder strikte voorwaarden, waaronder een maximum bewaartermijn voor de camerabeelden. Deze worden niet onnodig lang bewaard.
  • Preventief fouilleren mag uitsluitend als tijdelijke maatregel en bij (aangetoonde) grote risico‚Äôs op geweld of ordeverstoringen.
  • Bij parkeerautomaten wordt het weer mogelijk anoniem te betalen, zonder verplichting tot het invoeren van een kenteken of andere tot personen herleidbare gegevens.
  • Advertentieborden met gezichtsherkenning worden verboden.
  • Er komt een privacyvriendelijke, geanonimiseerde afvalpas.
  • De gemeente gaat voorzichtig om met persoonsgegevens.
  • Leiden geeft burgers inzicht in wie toegang heeft tot zijn/haar gegevens en in het recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens.
  • De gemeente dient tijdig te starten met de werving van een Functionaris Gegevensbescherming, een interne toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens en bewaking van de privacy.

Het standpunt Leiden beschermt uw privacy is onderdeel van: Veiligheid, privacy en burgerrechten

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer