Duurzaam bouwen en wonen


Leiden heeft een groot tekort aan betaalbare woningen, een gebrek aan sociale huurwoningen. Maar de gemeente volbouwen met nog eens 10.000 extra woningen is niet de oplossing. We kunnen niet oneindig bouwen in een eindige stad. Dat maakt Leiden onleefbaar. De Partij voor de Dieren vindt dat woon- en leefruimte moet worden teruggewonnen op auto’s, wegen en parkeren. Ook willen we een effectievere aanpak van leegstand.

 • Duurzame initiatieven voor bouwen en wonen

  In en om onze woning kunnen we meer energie opwekken dan we gebruiken. Dat levert milieuwinst en een lagere energierekening op. Ook kan er veel meer natuurinclusief worden gebouwd. Op verschillende manieren Leiden duurzaamheid toepassen ten aanzien van bouwen en wonen.

   Meer informatie
  • Een leefbare woonomgeving en betaalbare woning voor iedereen

   De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat mensen kunnen wonen op de manier waarbij ze zich thuis voelen. Leiden heeft een groot tekort aan betaalbare woningen, een gebrek aan sociale huurwoningen. Maar de gemeente volbouwen met nog eens 10.000 extra woningen is niet de oplossing; dat maakt Leiden onleefbaar.

    Meer informatie

   Duurzaam bouwen en wonen

   Wat we hebben bereikt

   • Groene daken Rijnsburgerblok

    Dankzij onze motie worden zowel de sokkel als de woontorens en de kantoortoren voorzien van groene daken. Dit is belangrijk omdat Leiden nu al de dichtstbebouwde stad van Nederland is en groene daken bijdragen aan een beter milieu en klimaat in onze stad. Ook helpen groene daken wateroverlast als gevolg van de klimaatverandering tegen te gaan.

   • Natuurinclusief bouwen

    In Leiden wordt dankzij ons aandringen ingezet op natuurinclusief bouwen. Dit houdt in dat bij nieuwbouw en renovatie van bestaande woningen rekening wordt gehouden met stadsnatuur. Er komt onder andere meer groen op en om gebouwen en de leefomstandigheden van huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen worden verbeterd. In veel wijken in Nederland is een gebrek aan groen en natuurinclusief bouwen is hiervoor een goede maatregel.

   • Duurzaamheidstoets op ruimtelijke investeringen

    Door onze motie wordt de selectie van projecten, ongeacht het scenario, getoetst aan de ambities uit de Duurzaamheidsagenda. De duurzaamheidsagenda stelt namelijk dat "Duurzaamheid vanaf het allervroegste moment in het planproces op de agenda van de initiatiefnemers moet staan". Om er zeker van te zijn dat de ruimtelijke investeringsagenda hier niet aan voorbij gaat, vindt er vanaf 2013 een toetsing plaats.