Duurzame initi­a­tieven voor bouwen en wonen


In en om onze woning kunnen we meer energie opwekken dan we gebruiken. Dat levert milieuwinst en een lagere energierekening op. Ook kan er veel meer natuurinclusief worden gebouwd. Op verschillende manieren Leiden duurzaamheid toepassen ten aanzien van bouwen en wonen.

  Een aantal punten zijn de komenden jaren essentieel:

  • Duurzame initiatieven, zoals tiny houses en ecowijken, worden gestimuleerd.
  • Binnenstedelijk bouwen moet de norm worden, zonder dat daarbij de leefbaarheid van de huidige bewoners uit het oog verloren wordt.
  • Er wordt ingezet op behoud van open ruimte in bestemmingsplannen.
  • Bestrijding van actief leegstand en verloedering. Bezit van leegstaande kantoor- en winkelpanden wordt fiscaal ontmoedigd.
  • Renovatie- en herontwikkeling heeft de voorkeur boven nieuwbouw.
  • De gemeente maakt harde prestatieafspraken met woningcorporaties om uiterlijk in 2030 energieneutraal te zijn en voor het bouwen van voldoende, betaalbare, kwalitatief goede huizen.
  • Ecologische bouw wordt bevorderd. Dat betekent dat een gebouw langer meegaat en voor vele functies geschikt is. Duurzame grondstoffen die hergebruikt worden vormen de basis.
  • Er wordt alleen maar natuurinclusief gebouwd en gerenoveerd. In projecten waarbij de gemeente opdrachtgever is, worden natuurdoelstellingen gesteld, zoals de aanleg van groene daken, nestgelegenheid en slaap- en schuilplekken voor dieren, bomen en struiken in de straat en speelnatuur voor kinderen.
  • De aanleg van groene daken en gevels wordt gestimuleerd door de gemeente.

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer