Shutterstock 124871620

Economie, inkomen en cultuur

Inwoners kunnen hun talenten ontwikkelen door goed onderwijs, betaalbare en gevarieerde sport-, kunst- en cultuurmogelijkheden. De gemeente speelt een grote rol in het zorgen voor passend werk in de maatschappij voor iedereen die dat wil. Mensen moeten ongeacht hun achtergrond, beperkingen of leeftijd gestimuleerd worden om hun talenten te ontplooien.

Economie, inkomen en cultuur

Dieren­welzijn en -rechten

Duurzaam voedsel

Natuur

Milieu, klimaat en energie

Duurzaam bouwen en wonen

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Zorg en onderwijs