Economie, inkomen en cultuur


Je geld of je leven?

Inwoners kunnen hun talenten ontwikkelen door goed onderwijs, betaalbare en gevarieerde sport-, kunst- en cultuurmogelijkheden. De gemeente speelt een grote rol in het zorgen voor passend werk in de maatschappij voor iedereen die dat wil. Mensen moeten ongeacht hun achtergrond, beperkingen of leeftijd gestimuleerd worden om hun talenten te ontplooien.

 • Meer aandacht voor cultuur

  Scholing draagt bij aan de persoonlijke ontplooiing van mensen. Cultuur zorgt voor een verrijking van het leven. Beide staan voor de immateriële waarden die de Partij voor de Dieren belangrijk vindt. Daarnaast kan de rol van het onderwijs niet onderschat worden als het gaat om de bewustwording ten aanzien van dierenwelzijn en milieuproblematiek, en de rol van de mens hierin.

  Meer informatie
 • Volwaardig meedoen voor iedereen

  Mensen zijn gelukkiger wanneer zij iets kunnen betekenen in de samenleving. Dat kan bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te doen. Mensen moeten ongeacht hun achtergrond, beperkingen of leeftijd gestimuleerd worden om hun talenten te ontplooien.

  Meer informatie
 • Werk in goede banen leiden

  De gemeente speelt een grote rol in het zorgen voor passend werk in de maatschappij voor iedereen die dat wil. Dit kan soms ook door vrijwilligerswerk te doen of stage te lopen wanneer deelname aan de betaalde arbeidsmarkt niet (direct) mogelijk is. Een basisinkomen voor iedereen zal serieus onderzocht moeten worden. Daarmee kunnen we veel werk en activiteiten verrichten die nu blijven liggen, omdat we er geen tijd voor hebben of omdat ze te duur zijn.

  Meer informatie

Economie, inkomen en cultuur

Wat we hebben bereikt

 • Meer kansen voor ouderen op de arbeidsmarkt: dankzij de PvdD geen leeftijdsdiscriminatie bij fonds voor journalistiek.

  De werkloosheid onder journalisten is hoog, ook onder oudere journalisten. Een groot deel van de vaste medewerkers is de laatste jaren ontslagen bij de gedrukte media en is nu werkloos of moet van een karig free-lance-tarief rondkomen. Met het loslaten van de leeftijdsvoorkeur worden deze – ervaren journalisten niet achtergesteld ten opzichte van de jongere collega’s, met andere woorden: gelijke kansen voor alle leeftijden.

 • Grote subsidie Bewaarde Land

  Het natuureducatieprogramma verzorgt al ruim 20 jaar voor meer dan 600 kinderen in de basisschoolleeftijd een hoog gewaardeerd, driedaagse programma, voor 20 verschillende scholen uit de regio, waarvan de helft uit Leiden. In 2011 dreigde Het Bewaarde Land dit programma niet meer te kunnen laten voortbestaan in verband met een gebrek aan financiële middelen. Dankzij een motie van de Partij voor de Dieren heeft de gemeente een grote subsidie toegekend en bestaat het natuureducatieprogramma nog steeds.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws