Een circu­laire economie in Leiden


De wegwerpeconomie heeft zijn langste tijd gehad. Weg ermee! Grondstoffen zijn schaars en de winning ervan gaat vaak gepaard met milieuvervuiling en schendingen van mensenrechten. We moeten zuinig omspringen met onze grondstoffen, ze hergebruiken en terugwinnen uit bestaande producten. De Partij voor de Dieren wil de kringlopen sluiten.

Wij dringen dan ook aan op:

 • Een duurzaamheidsindex. Deze index, die al in veel gemeenten gebruikt wordt, geeft informatie over hoe de gemeente scoort op het gebied van Mens & Maatschappij (zoals veiligheid en zorg), Milieu, Natuur & Grondstoffen en op economische ontwikkeling.
 • Een afvalvrij Leiden in uiterlijk 2030.
 • Een ambitieus Afval Preventie Plan, met maatregelen gericht op het voorkómen van afval.
 • Een kringloopstrategie voor de stad waarin grondstoffen- en energieverbruik, uitstoot van CO2 en hergebruik van afval worden meegewogen.
 • Gescheiden inzameling van afval en afgedankte producten.
 • Ondersteuning van lokale of wijkgerichte projecten zoals de schillenboer.
 • Alleen nog ongeadresseerde reclamefolders als inwoners daar zelf, met een ja-jasticker of een ja-neesticker, om vragen.
 • Zoveel mogelijk papierloos werken. Informatie van de gemeente wordt digitaal aangeboden. Op termijn gaat de digitale informatievoorziening de papieren vervangen.
 • Stimuleren van de vestiging van bedrijven die de beginselen van een kringloopeconomie toepassen.
 • Stimuleren van de vestiging van Repair Cafés, waar inwoners hun defecte apparaten kunnen laten of leren repareren.
 • Actief voorkomen van Plasticsoep.
 • Actief voorkomen van zwerfafval.
 • Stimuleren van hergebruik van bouwmaterialen.
 • De ecologische voetafdruk wordt gebruikt door de gemeente om haar eigen voortgang en die van haar inwoners op duurzaamheid te meten.

Het standpunt Een circulaire economie in Leiden is onderdeel van: Milieu, klimaat en energie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer