Dieren­welzijn en -rechten


Dieren hebben het recht om te leven naar hun aard.

Ook dieren zijn inwoners van Leiden en hebben het recht om te leven naar hun aard. Maar zij kunnen niet zelf opkomen voor hun belangen. De Partij voor de Dieren wil dat Leiden zo is ingericht dat er plaats is voor dieren, of ze nu in het wild leven, of bij mensen thuis. Zoals Mahatma Gandhi zei: “De mate van beschaving van een samenleving valt af te meten aan de wijze waarop ze omgaat met dieren”. Een beschaafde gemeente kan niet zonder deugdelijk dierenwelzijnsbeleid.

 • Een dierbaar Leiden

  De gemeente speelt een voortrekkersrol in bewustwording en gedragsverandering in de omgang met dieren.

  Meer informatie
 • Geen vermaak ten koste van dieren

  Dieren zijn levende wezens, geen hebbedingen of productiemiddelen. De Partij voor de Dieren wil dat er een eind komt aan het misbruik en doden van dieren omwille van traditie, vermaak en mode.

  Meer informatie
 • Goede zorg voor huisdieren

  Mensen leven met dieren. In bijna de helft van de huishoudens is een hond of kat onderdeel van het gezin. Alleen al in Leiden belanden elk jaar zo’n 1000 dieren in het asiel. De Partij voor de Dieren vindt dat er voor Leiden een verantwoordelijkheid ligt om een gedegen huisdierenbeleid te voeren.

  Meer informatie
 • Jong geleerd: dieren beschermen is mensen beschaven

  Kinderen leren het meest over dieren als ze kunnen zien hoe die zich in vrijheid gedragen. De gemeente moet scholen stimuleren om kinderen vaker kennis te laten maken met de lokale natuur waar ze dieren in hun natuurlijke omgeving kunnen observeren.

  Meer informatie
 • Ondersteuning opvangcentra

  De opvang van zwervend aangetroffen dieren is een wettelijke taak van de gemeente. Ondanks die wettelijke zorgplicht hebben dierenopvangcentra in Leiden moeite om het hoofd boven water te houden, de inzet van vele hardwerkende vrijwilligers ten spijt.

  Meer informatie
 • Respect en zorg voor in het wild levende dieren

  Jacht en hengelen verstoren het evenwicht in de natuur en zijn zeer dieronvriendelijk. De Partij voor de Dieren wil dat in het wild levende dieren met rust worden gelaten en de mogelijkheid hebben in vrijheid te leven.

  Meer informatie

Dierenwelzijn en -rechten

Wat we hebben bereikt

 • Financiële vergoeding voor dierenambulance Leiden

  Dankzij onze motie gaat de gemeente Leiden financieel bijdragen aan het vervoer en de opvang van gewonde wilde dieren. Ook zal Leiden de Dierenambulance en het Vogelasiel ondersteunen bij het vinden van voldoende overige financiële middelen. De gemeente gaat onderzoeken hoe deze financiële bijdrage elk jaar in de begroting past.

  De Dierenambulance en het Vogelasiel in de Leidse regio lieten recent al weten dat zij jaarlijks geld te kort komen. Met de aangepaste bijdrage en ondersteuning van gemeente Leiden hopen wij dat deze tekorten snel verleden tijd zijn!

 • Ontmoediging van roofvogelshows

  De gemeente ontmoedigt, naar aanleiding van onze schriftelijke vragen in 2017, roofvogel- en andere dierenshows in Leiden. Mensen die toch dierententoonstellingen willen houden moeten eerst een vergunning aanvragen. Die vergunning wordt getest op de Wet Dieren, maar vanuit de principes over dierenwelzijn is duidelijk aangegeven dat dat soort tentoonstellingen eigenlijk niet gewenst zijn in Leiden.

 • Geen valkeniers tegen meeuwenoverlast maar ondergrondse containers

  In de binnenstad zorgden meeuwen langere tijd voor zwerfafval door vuilniszakken met voedsel erin open te rukken. De gemeente wilde hier valkeniers voor inzetten. Daar was de Partij voor de Dieren uiteraard tegen. Omdat roofvogels, zowel valken, uilen als buizerds, niet geschikt zijn om in gevangenschap te houden, net zoals dat geldt voor andere roofdieren. Ze horen thuis in de vrije natuur. Daarom pleitte de Partij voor de Dieren voor ondergrondse containers en tot op heden heeft deze oplossing de meeuwenoverlast weggenomen.

 • Dierenwelzijnsnota: flinke stap vooruit!

  Een aantal nieuwe en recente beleidsvoornemens die zijn toegevoegd in de dierenwelzijnsnota: meer stuifmeelrijke planten voor bijen, een structureel overleg tussen de gemeente en dierenwelzijnsorganisaties, dierenartsen en dierenwinkels, onderzoek naar vleermuisvriendelijke LED-verlichting, een protocol voor de opvang van zwerfdieren, aandacht voor dierenmishandeling als signaal voor huiselijk geweld, aandacht voor dieren bij rampen, een vegetarische dag, enz.

  Om dierenmishandeling en -verwaarlozing beter aan te kunnen pakken, komt er een houdverbod als strafmaatregel. Een dierenmishandelaar mag dan maximaal vijf jaar geen dieren meer houden. Momenteel kan de rechter al een houdverbod opleggen, maar alleen als bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke straf. Als iemand deze maatregel overtreedt, moet de dader zijn volledige straf ondergaan, maar vervalt het houdverbod. Hiermee wordt het risico op herhaling van de dierenmishandeling vergroot en dat is onwenselijk. In de nieuwe situatie kan het houdverbod ook bij lichtere feiten worden opgelegd. Dit zal vooral preventief werken.

 • Introductie wethouder dierenwelzijn

  In 2010 heeft de gemeente Leiden, dankzij de Partij voor de Dieren, voor het eerst een wethouder Dierenwelzijn geïntroduceerd. Vanaf 2018 valt Dierenwelzijn in de portefeuille van wethouder Martine Leeuwis.

 • Niet meer baggeren tijdens broedseizoen

  Tot 2015 voerde de gemeente Leiden baggerwerkzaamheden uit tijdens het broedseizoen, terwijl juist dan de sloten en grachten vol zaten met kleine vissen, kikkers en vogels. Dankzij onze motie is dit verleden tijd. Vanaf 1 januari 2015 wordt niet meer gebaggerd tijdens het broedseizoen, tenzij dit strikt noodzakelijk is.

 • Ontmoedigingsbeleid niet afbreekbare ballonnen

  Dankzij de Partij voor de Dieren wordt het oplaten van niet afbreekbare ballonnen bij evenementen ontmoedigd door de gemeente Leiden. Deze ballonnen komen in het milieu terecht en worden door vogels en (zee)dieren vaak als voedsel gezien, waardoor ze sterven. Ook worden de touwtjes gebruikt als nestmateriaal, waarin de vogels vaak verstrikt raken. Wij pleiten nog steeds voor een verbod, maar een ontmoedigingsbeleid is een goede start.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws