Goede zorg voor huis­dieren


Mensen leven met dieren. In bijna de helft van de huishoudens is een hond of kat onderdeel van het gezin. Alleen al in Leiden belanden elk jaar zo’n 1000 dieren in het asiel. De Partij voor de Dieren vindt dat er voor Leiden een verantwoordelijkheid ligt om een gedegen huisdierenbeleid te voeren.

Wij pleiten daarom voor:

  • Het aanmoedigen van dierenwinkels en andere verkopers, zoals tuincentra, om te stoppen met de verkoop van dieren.
  • Voorlichting over het verantwoord verkrijgen van - en de omgang met -huisdieren.
  • Voldoende veilige uitlaatplekken en losloopgebieden voor honden binnen de bebouwde kom. Bij het aanwijzen van locaties wordt rekening gehouden met de natuurwaarden van de betreffende locatie.
  • Een aanspraak op een tegemoetkoming bij noodzakelijke dierenartskosten voor mensen met een krappe beurs.
  • Voorzieningen bij kaders en oevers zodat te water geraakte dieren een kans hebben om aan de kant te komen.

Het standpunt Goede zorg voor huisdieren is onderdeel van: Dierenwelzijn en -rechten

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer