Groete En Fruit

Zorg en onderwijs

De gemeente zorgt voor inwoners die hulp nodig hebben en organiseert toegankelijke zorg- en ontmoetingsvoorzieningen. De Partij voor de Dieren hecht veel waarde aan kleinschalige en buurtgerichte zorg. Scholing draagt bij aan de persoonlijke ontplooiing van mensen. Het is een immateriƫle waarde die de wij belangrijk vinden. Daarnaast kan de rol van het onderwijs niet onderschat worden als het gaat om de bewustwording ten aanzien van dierenwelzijn en milieuproblematiek, en de rol van de mens hierin.

Economie, inkomen en cultuur

Dieren­welzijn en -rechten

Duurzaam voedsel

Natuur

Milieu, klimaat en energie

Duurzaam bouwen en wonen

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Zorg en onderwijs