Zorg op maat


Wij vinden kleinschalige en buurtgerichte zorg heel belangrijk. We zetten fors in op het welzijn van zorgvragers en ontmoetingspunten en dagbesteding in de buurt om vereenzaming te voorkomen.

We pleiten dan ook voor:

 • Zorgverleners en opvanglocaties houden rekening met de achtergrond, identiteit en levensstijl van gebruikers.
 • Geen verschillen tussen Leiden en andere gemeenten in het aanbod en kwaliteit van jeugdhulp.
 • Voldoende behandelplekken (reservebedden) voor kinderen in acute (psychische) nood.
 • Meer aandacht bij de opsporingsdiensten voor het herkennen van signalen van dierenmishandeling in relatie tot huiselijk geweld.
 • Een lage drempel voor opname in een crisisopvang voor slachtoffers van huiselijk geweld. Huisdieren zijn ook welkom in de crisisopvang.
 • Toetsing van aanvragen voor hulp- of therapiedieren aan vooraf opgestelde dierenwelzijnsnormen.
 • Hulp aan ouderen en zorgbehoevenden die naar een zorginstelling verhuizen om hun huisdier mee te nemen, tenzij dat niet in het belang van het dier is.
 • Geen nieuwe dak- of thuisloosheid bij het ontruimen van gekraakte panden.
 • Goede opvang en hulpverlening aan dak- en thuislozen met extra opvang in de winter.
 • Huisuitzetting en uithuisplaatsing wordt voorkomen door tijdige schuldhulpverlening.
 • Betrokkenheid van mantelzorgers en zorgvrijwilligers bij de vraag om zorg, waarbij zij professionele ondersteuning krijgen en recht hebben op respijtzorg en andere maatregelen die overbelasting voorkomen.
 • Het toelaten van hulphonden in taxi's in de taxiverordening.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer