Successen


Een betere wereld begint dichtbij

Sinds 2010 is de Partij voor de Dieren vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Leiden. Een primeur! We zijn de eerste politieke partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens centraal zet, maar de gehele planeet en ál haar bewoners. Ook in Leiden, want een betere wereld begint heel dichtbij.

Met onze komst in Leiden hebben we dierenrechten, natuur en milieu nadrukkelijk op de politieke agenda gezet. We zetten ons in voor de waarden die er echt toe doen: mededogen, duurzaamheid en een respectvolle omgang met mens en dier.

We onderstrepen steeds opnieuw dat de huidige crises op het gebied van klimaat, voedsel, economie, energie, dierenwelzijn en biodiversiteit met elkaar samenhangen – en dus ook alleen in samenhang aangepakt kunnen worden. We roepen op om de economische groei niet als oplossing te zien.

We zijn vastberaden om onze aanjagende rol te blijven vervullen en de politieke en maatschappelijke discussie te blijven voeden. Hieronder vind je een greep uit onze successen in de afgelopen jaren:

Dierenwelzijn en - rechten

 • Ontmoediging verkoop levende kreeften en krabben door marktondernemers en viswinkels
 • Een vuurwerkvrij Leiden: een stappenplan voor een vuurwerkvrij Leiden over maximaal 4 jaar!
 • Financiële vergoeding dierenambulance Leiden
 • Einde aan roofvogelshows
 • Einde aan dieren ter opluistering van evenementen (olifant, kameel)
 • Dierenwelzijnsnota en wethouder met portefeuille Dierenwelzijn
 • Structureel overleg gemeente met dierenorganisaties
 • Diervriendelijk bouwen – vleermuizen, gierzwaluwen
 • Geen paling op recepties: duurzame inkoop
 • Geen valkeniers tegen meeuwenoverlast maar ondergrondse containers
 • Geen dieren bij de 3-oktober-optocht
 • Aandacht voor dierenmishandeling als indicator voor huiselijk geweld
 • Ambivriendelijke inrichting van straten
 • Diervriendelijke walkanten

Natuur

 • Groenslingers en groene gevels met hulp van de gemeente
 • Behoud bomen Schuttersveld
 • Conserverend natuurbeheer Bos van Bosman
 • Gevarieerde aanplant van bomen op de Hooigracht
 • 4 Tiny Forests voor Leiden
 • Natuurinclusief bouwen op de agenda
 • Meer biodiversiteit: meer variatie in het openbaar groen en biodiverse inrichting van gazons
 • Bijvriendelijke beplanting in heel Leiden
 • Minder popconcerten en geluidsoverlast in parken
 • Verplichte herplant voor elke omgehakte boom

Milieu, klimaat en energie

 • Geen dienstreizen van college binnen Europa met het vliegtuig
 • Leiden is aangemeld als 'Global Goals' gemeente (VNG)
 • Afvalpreventie op de kaart
 • Bezuiningen NME deels teruggedraaid
 • Lichthinder aangepakt! Vleermuisvriendelijke verlichting
 • Bewoners worden betrokken bij inrichting van hun groene leefomgeving
 • Verbod op oplaten ballonnen
 • Gemeente vraagt ING om te stoppen met investeren in palmolie
 • Leiden krijgt een duurzame kerstboom

Duurzaam voedsel

 • Drie vegetarische dagen in bedrijfskantine gemeente Leiden
 • Geen paling op recepties: duurzame inkoop
 • Voorbereiding Initiatiefnota 'een voedselvisie voor Leiden'

Duurzaam bouwen en wonen

 • Natuurinclusief bouwen
 • Groene daken Rijnsburgerblok
 • Duurzaamheidstoets op ruimtelijke investeringen
 • Verticaal Bos aan de 5-Meilaan
 • Geluidsonderzoek voor de Stevenshof

Economie, inkomen en cultuur

 • Meer kansen voor ouderen op de arbeidsmarkt: geen leeftijdsdiscriminatie bij fonds voor journalistiek
 • Grote subsidie Bewaarde Land

Veiligheid, privacy en burgerrechten

 • Participatie door en communicatie met omwonenden
 • Einde aan ongevraagde fietsreclame (stuurflyers, zadelhoesjes).
 • Ja-ja sticker: ontvang alleen nog ongeadresseerd reclamedrukwerk als je daar om vraagt

Zorg en onderwijs

 • Grote subsidie Bewaarde Land
 • Meer parkeerplaatsen voor minder validen in parkeergarages Lammermarkt en Garenmarkt
 • Snel onderwijs voor kinderen van vluchtelingen