Ons werk


Plan B. Omdat er geen planeet B is.

Leiden leefbaar houden vraagt om drastisch andere keuzes. Om een Plan B. Dicht bij huis. Dat kan door het vergroenen van onze tuinen en straten, door te werken aan schone lucht en schoon water, en bij te dragen aan oplossingen voor de wereldwijde klimaatontwrichting die ook Leiden direct raakt.

Wanneer we onze gebouwen benutten om energie op te wekken in plaats van energie te verspillen, maakt dat een wereld van verschil. Wanneer we het gebruik van dieren voor vermaak, voedsel, kleding en experimenten terugdringen, krijgen we een gemeente waarin niet louter de belangen van de mens centraal staan, maar die van álle levende wezens.

Wat ons betreft wordt Leiden een toonbeeld van duurzame keuzes!

De Partij voor de Dieren zit vanaf 2010 in de gemeenteraad van Leiden en startte met één zetel; een eenmansfractie dus. Vanaf 31 maart 2022 zijn wij met 4 zetels vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Ons werk van de afgelopen jaren vind je hier terug:

Schriftelijke vragen

Moties

Successen

Successen