Meer aandacht voor onderwijs


Scholing draagt bij aan de persoonlijke ontplooiing van mensen. Daarnaast kan de rol van het onderwijs niet onderschat worden als het gaat om de bewustwording ten aanzien van dierenwelzijn en milieuproblematiek, en de rol van de mens hierin.

Om het onderwijs in Leiden te verbeteren, pleiten wij voor:

  • Betaalbare voorschoolse opvang voor peuters.
  • Investeren in sport (waaronder zwemlessen) en cultuur-, natuur- en milieueducatie op basisscholen.
  • Het stimuleren van onderwijs over duurzaamheid, zoals duurzame technieken en duurzame, gezonde en diervriendelijke voeding door middel van kooklessen en gezonde kantines.
  • Voldoende en kleinschalige scholen in de buurt zodat elk kind lopend of op de fiets naar school kan.
  • Investeren in behoud van openbare bibliotheken. De gemeente voorkomt analfabetisme en laaggeletterdheid.
  • Behoud van openbare zwembaden.
  • Deelname aan sport te stimuleren. In het bijzonder onder doelgroepen die hiervan weinig gebruik maken, waaronder (kinderen van) mensen met een minimuminkomen en mensen met een beperking of chronische ziekte.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Moties