Respect en zorg voor in het wild levende dieren


Jacht en hengelen verstoren het evenwicht in de natuur en zijn zeer dieronvriendelijk. De Partij voor de Dieren wil dat in het wild levende dieren met rust worden gelaten en de mogelijkheid hebben in vrijheid te leven.

Daarom pleiten wij voor:

  • Een verbod op de jacht op gemeentelijke gronden en een ontmoediging op plaatsen waar de gemeente geen eigenaar van is. Ook moeten regels streng gehandhaafd worden om illegale jacht en het vangen van dieren uit het wild aan te pakken.
  • Een onafhankelijk onderzoek bij vermeende overlast of hinder van dieren indien nodig neemt de gemeente preventief slimme, diervriendelijke maatregelen, zoals roosters of vliegers om dieren te weren van terrassen.
  • Voorlichting aan de inwoners van Leiden over in het wild levende dieren binnen de gemeentegrenzen.
  • Een hengelverbod in haar eigen wateren en een ontmoediging op plaatsen waar de gemeente geen eigenaar van is.
  • FinanciĆ«le ondersteuning voor projecten waarbij verwilderde katten gevangen, gecastreerd of gesteriliseerd en teruggeplaatst worden.
  • Facilitering van het plaatsen van vleermuiskasten en nestgelegenheid voor vogels.
  • Stimuleren van projectontwikkelaars om natuurinclusief te werken, waarbij rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld nestelgelegenheid voor vogels en vleermuizen.
  • Vleermuisvriendelijke straatverlichting. In parken wordt zo weinig mogelijk licht gebruikt. Zodoende wordt de natuur minder verstoord door lichtvervuiling.

Het standpunt Respect en zorg voor in het wild levende dieren is onderdeel van: Dierenwelzijn en -rechten

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer