Jong geleerd: dieren beschermen is mensen beschaven


Kinderen leren het meest over dieren als ze kunnen zien hoe die zich in vrijheid gedragen. De gemeente moet scholen stimuleren om kinderen vaker kennis te laten maken met de lokale natuur waar ze dieren in hun natuurlijke omgeving kunnen observeren.

Wij zetten ons in voor:

  • Strikte eisen aan het welzijn van dieren in kinderboerderijen. Dieren worden in staat gesteld hun natuurlijke, soortspecifieke gedrag uit te oefenen. Exoten horen niet op een kinderboerderij.
  • Een strenger fokbeleid, die aangepast wordt naar de huisvestingscapaciteit. Elk jaar jonge dieren geboren laten worden om bezoekers naar kinderboerderijen te trekken is ongewenst.
  • Het niet afvoeren van dieren van kinderboerderijen naar de slacht.
  • Kinderboerderijen moeten beschikken gediplomeerde dierenverzorgers of toezichthouders.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer