Een dierbaar Leiden


De gemeente speelt een voortrekkersrol in bewustwording en gedragsverandering in de omgang met dieren.

Om een dierbaar Leiden te realiseren, zijn de volgende punten noodzakelijk:

  • Het integreren van dierenwelzijn in het gemeentelijk beleid op het gebied van bouw, natuur, milieu, onderwijs, zorg en economie.
  • Een jaarlijkse publicatie over de vorderingen op het gebied van dierenwelzijn.
  • Een betere handhaving op dierenwelzijn.
  • Dieren krijgen een vaste plaats in draaiboeken van hulpdiensten.
  • Een betere samenwerking tussen de Dierenambulance, dierenopvangcentra en hulpdiensten als de (dieren)politie en brandweer. Dierenambulances krijgen net als andere hulpdiensten bevoegdheden om snel ter plaatse te kunnen zijn voor noodhulp aan dieren.
  • Het uitsluitend gebruiken van dierproefvrije en biologisch afbreekbare schoonmaak-middelen door de gemeente en dezelfde eis aan schoonmaakbedrijven die voor haar werken.
  • De gemeente verleent op geen enkele wijze steun aan dierproeven op het Bio Science Park. De gemeente werkt samen met onderwijsinstellingen zoals de Hogeschool Leiden en de Universiteit Leiden aan een uitdovingsbeleid voor dierproeven bij onderwijs en onderzoek.
  • Een verplichting voor bedrijven om zowel bestaande als nieuwe stallen brandveilig te maken.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer