Werk in goede banen leiden


De gemeente speelt een grote rol in het zorgen voor passend werk in de maatschappij voor iedereen die dat wil. Dit kan soms ook door vrijwilligerswerk te doen of stage te lopen wanneer deelname aan de betaalde arbeidsmarkt niet (direct) mogelijk is. Een basisinkomen voor iedereen zal serieus onderzocht moeten worden. Daarmee kunnen we veel werk en activiteiten verrichten die nu blijven liggen, omdat we er geen tijd voor hebben of omdat ze te duur zijn.

Wat wij graag gerealiseerd willen zien in Leiden:

  • Facilitering door gemeente bij- en herscholing door het aanbieden van stage- en opleidingsplaatsen en het opnieuw inrichten van een goed stelsel van volwasseneneducatie.
  • Een pilot met het basisinkomen.
  • Meer kansen voor mensen met een bijstandsuitkering. Door het financieel aantrekkelijk te maken voor lokale MKB-ondernemers om iemand met een bijstandsuitkering in dienst te nemen. De Partij voor de Dieren heeft daar met anderen een budgetneutraal plan voor ontwikkeld.
  • Een beleid om ook mensen met een (arbeids-)beperking in dienst te nemen.
  • Het behoud van sociale werkplaatsen, zodat mensen dicht bij huis betekenisvol werk kunnen doen. Op hun eigen niveau en met goede begeleiding.
  • Een zodanige vluchtelingenopvang die vluchtelingen in staat stelt zo snel mogelijk te integreren. Statushouders worden geholpen bij het vinden van werk.
  • Uitkeringsgerechtigden worden gestimuleerd om vrijwilligerswerk, mantelzorg en stages te doen. Maar zonder verplichting. Het uitgangspunt is de uitkeringsgerechtigde, niet de organisatie die (goedkoop) extra menskracht in wil zetten.
  • Gemeentelijke ondersteuning van zzp’ers en startups door hulp bij het vinden van kantoorruimte in bedrijfsverzamelpanden.

Het standpunt Werk in goede banen leiden is onderdeel van: Economie, inkomen en cultuur

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer