Een stevige regie op duur­zaamheid


De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente actief opkomt voor dieren, natuur en milieu. Het bevorderen van kennis en communicatie over duurzaam leven is cruciaal om bewustwording en duurzame vernieuwingen te realiseren. Dat is goed voor alle inwoners, ook op de lange termijn. Het gemeentebestuur speelt een voortrekkersrol om duurzaam gedrag te stimuleren.

Leiden kan bovenstaande realiseren door:

  • Geen flessenwater meer te schenken, maar uitsluitend kraanwater.
  • Meer tappunten voor drinkwater in het centrum te realiseren, bij stations en op andere drukke plekken.
  • De controle op en handhaving van milieuvoorschriften te verbeteren.
  • Biologisch en fairtrade inkopen als norm te hanteren, waarbij lokale productie de voorkeur heeft.
  • Bij aanbestedingen door Leiden harde duurzaamheidscriteria te hanteren.
  • Geldzaken van de gemeente op een maatschappelijk verantwoorde manier te regelen.
  • In regionale overleggen duurzaamheid te agenderen en haar beleid met betrekking tot duurzaamheid uit te dragen naar de gemeenten in de regio.
  • Duurzaam werkende bedrijven eerder in aanmerking te laten komen voor opdrachten.
  • Initiatieven te ondersteunen waarin gewerkt wordt met een lokale of regionale munteenheid. Of eventuele andere systemen waarmee goederen en diensten kunnen worden uitgewisseld.

Het standpunt Een stevige regie op duurzaamheid is onderdeel van: Milieu, klimaat en energie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Moties