Volwaardig meedoen voor iedereen


Mensen zijn gelukkiger wanneer zij iets kunnen betekenen in de samenleving. Dat kan bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te doen. Mensen moeten ongeacht hun achtergrond, beperkingen of leeftijd gestimuleerd worden om hun talenten te ontplooien.

Concreet betekent dat volgens ons:

  • Laagdrempelige en goed bereikbare buurthuizen.
  • Dat de gemeente investeert in signaleringsnetwerken per buurt om eenzaamheid, verwaarlozing, mishandeling en uitbuiting op te sporen.
  • Optimale toegankelijkheid van voorzieningen en de openbare ruimte voor mensen met een lichamelijke, visuele of auditieve beperking, voor mensen die snel overprikkeld raken en voor analfabeten en laaggeletterden.
  • Armoedebestrijding door onder andere goede, tijdige en preventieve schuldhulpverlening en ondersteuning van de voedselbank.
  • Dat de toegang tot het recht wordt vergroot via betere rechtshulp voor mensen met een beperkt inkomen.
  • Ondersteuning van initiatieven gericht op het tegengaan van eenzaamheid en/of versterken van sociale banden in wijken, zoals de Smeltkroes of de Buurt Ontmoetingsplaats.
  • De aanstelling van een Gemeentelijke Kinderombudsman.
  • Extra aandacht voor kinderen die opgroeien in armoede of een taalachterstand hebben.
  • Naleving van kinderrechten en de ondersteuning aan kinderen en jongeren vanuit verschillende regelingen sluit goed op elkaar aan.
  • Dat de gemeente niet mee werkt aan het uitzetten van kinderen die hier geworteld zijn

Het standpunt Volwaardig meedoen voor iedereen is onderdeel van: Economie, inkomen en cultuur

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer