Een even­wichtige water­huis­houding


Door klimaatverandering worden hogere eisen gesteld aan waterbeheer. Leiden moet voorbereid zijn op de opvang en afvoer van meer water in korte tijd, en ook op de berging van water voor droge perioden.

Onze doelstellingen voor de komende jaren zijn:

  • Een water- en groenstructuurplan met maatregelen om wateropvang te realiseren en verdroging en hittestress tegen te gaan.
  • Meer wateropvangcapaciteit door gedempte waterwegen, zoals de Lange Mare, te ontdempen.
  • Veilige putdeksels, afsluitroosters of uitklimvoorzieningen zodat padden en kikkers niet vast komen te zitten in straatkolken of andere putten.
  • Bij nieuwbouw stelt de gemeente de eis dat er maatregelen worden genomen om te voorkomen dat schoon regenwater afvloeit naar het riool.
  • Bij bestaande bouw stimuleert Leiden maatregelen om regenwater en afvalwater te ontkoppelen.
  • Ontmanteling van alle riooloverstorten om vervuiling van het oppervlaktewater te voorkomen.
  • De gemeente informeert haar inwoners jaarlijks over welke watervreemde stoffen in het drinkwater zitten.

Het standpunt Een evenwichtige waterhuishouding is onderdeel van: Milieu, klimaat en energie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer