Alle energie op schoon


We gaan duurzame energie opwekken, dicht bij huis. Dat is noodzakelijk voor het klimaat en het maakt ons minder afhankelijk van olie- en gasproducerende landen. Samen met je buren groene energie opwekken, wordt makkelijker. Wat je opwekt, hoef je niet te gebruiken maar kun je delen met anderen. Door de energie lokaal en kleinschalig op te wekken, creƫren we groene banen. Energie uit de verbranding of vergassing van mest en/of dierlijke resten is niet schoon en wijzen we af.

Wij zetten ons daarom concreet in voor:

  • Minimaal een energieneutrale bestaande bouw. Er komt een plan per wijk voor energiebesparing en overschakeling op duurzame bronnen.
  • Een klimaatcoach in elke buurt die inwoners adviseert en stimuleert bij het energieneutraal maken van hun woning.
  • Een versneld afscheid van het aardgasnet en ondersteunt huishoudens actief bij het afkoppelen van gasaansluitingen, waarbij de kosten voor afkoppeling niet op de burgers worden afgewenteld.
  • Energiepositieve nieuwbouw, ter compensatie van oudere bebouwing.
  • Voorlichting over het plaatsen van zonnepanelen en -collectoren en andere installaties die duurzame energie opwekken.
  • Lichtvervuiling bestrijding.
  • Een boete voor bedrijven die niet voldoen aan de verplichte energiebesparingsmaatregelen uit de Wet Milieubeheer. Tegelijkertijd worden bedrijven geholpen met energiescans.
  • Het aanpakken van energieverspillers, zoals open winkelpuien en terrasverwarmers.
  • Het stimuleren van pilots met innovatieve, schone energietechnieken.

Het standpunt Alle energie op schoon is onderdeel van: Milieu, klimaat en energie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer