Een leefbare woon­om­geving en betaalbare woning voor iedereen


De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat mensen kunnen wonen op de manier waarbij ze zich thuis voelen. Leiden heeft een groot tekort aan betaalbare woningen, een gebrek aan sociale huurwoningen. Maar de gemeente volbouwen met nog eens 10.000 extra woningen is niet de oplossing; dat maakt Leiden onleefbaar.

  Leefbaar en betaalbaar wonen, kan worden gerealiseerd als:

  • De gemeente meergeneratiewonen faciliteert door mee te werken aan ‘aanleunwoningen’ voor jongere of oudere generaties. Woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars ontwikkelen woningen waar (groeps) wonen en zorg met elkaar gecombineerd worden.
  • De gemeente voor een leefbare woonomgeving staat. Het melden van overlast wordt eenvoudig en transparant en er wordt hard opgetreden tegen hinder en geluidsoverlast door buren.
  • Er spelregels voor tijdelijke verhuur van woonruimte ten behoeve van toerisme zijn. De gemeente maakt integrale afspraken over tijdelijke verhuur met bijvoorbeeld platforms als Airbnb, en met woningcorporaties. De gemeente licht bewoners proactief voor over deze afspraken.
  • De gemeente speciale aandacht heeft voor betaalbare huisvesting voor kwetsbare groepen, zoals alleenstaande ouders, jongeren en ouderen.

  Het standpunt Een leefbare woonomgeving en betaalbare woning voor iedereen is onderdeel van: Duurzaam bouwen en wonen

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer