Veilig in Leiden


Leiden moet veilig zijn. Voor iedereen. De Partij voor de Dieren hecht hier veel waarde aan. Daarbij vinden wij wel dat veiligheid niet verwart moet worden met bespieding. Leidse inwoners moeten zich veilig en tegelijkertijd vrij kunnen voelen.

Daarom staan wij ook voor:

  • Voldoende aandacht voor de veiligheid van bezoekers bij open zwemplekken.
  • Eerstelijnmedewerkers, zoals wijkagenten, jongerenwerkers en onderwijzers krijgen training en verdere steun om (mogelijke) ontsporing vroegtijdig te kunnen signaleren en te kunnen handelen.
  • De gedogen van de verkoop van softdrugs in coffeeshops. De gemeente licht inwoners voor over de gezondheidsrisico’s bij het gebruik van softdrugs.
  • Het hard aanpakken van gedwongen prostitutie, uitbuiting en mensenhandel.

Het standpunt Veilig in Leiden is onderdeel van: Veiligheid, privacy en burgerrechten

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer