Gelijke kansen voor iedereen


Discriminatie, op welke grond dan ook, is onacceptabel. Het is de taak van de overheid om overal waar sprake is van achterstelling - zoals op basis van gezondheid of een beperking, op basis van geslacht, etniciteit, seksualiteit of seksuele identiteit (LHBTI+, waaronder lesbiennes, homo- en biseksuelen, transgender personen en intersekse personen) - zorg te dragen voor emancipatie en gelijke behandeling.

Zaken die daartoe behoren zijn:

  • Een krachtig emancipatiebeleid en investering in de emancipatie van minderheden op scholen, bij sportverenigingen, zorginstellingen en in multiculturele en religieuze kringen.
  • Het experimenteren met anoniem solliciteren om discriminatie aan te pakken.
  • Het bevorderen van de gelijke rechten van mensen met een beperking en ervoor zorgen dat het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap strikt wordt nageleefd.
  • Het bieden van kleinschalige opvang aan vluchtelingen, gespreid over de gemeente.
  • De bed-bad-brood-regeling beschikbaar houden voor mensen die uitgeprocedeerd en/of ongedocumenteerd zijn.
  • Geen zaken doen met en geen subsidies verlenen aan organisaties die discrimineren en uitsluiten.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer