Meer lokale demo­cratie


Betrokkenheid van bewoners wordt steeds belangrijker. Veel mensen willen meebeslissen over hun stad en buurt. De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente positieve, concrete oplossingen van inwoners voor hun leefomgeving ondersteunt. Denk daarbij aan initiatieven als lokale energieopwekking, de aanleg van groen en aan zorg in de buurt.

Wij vinden het belangrijk dat:

  • Bewoners een doorslaggevende stem krijgen bij besluiten over wat gedaan moet worden met leegstaande gebouwen of gemeenschappelijke gebouwen in hun buurt.
  • Er een gemeentelijk referendum plaatsvindt voor een gemeentelijke herindeling.
  • Bewoners meer inspraak en vroegtijdig invloed op de besluitvorming krijgen.
  • De aanmeldingsplicht voor kleine demonstraties afgeschaft wordt. Voor demonstraties naar aanleiding van actuele gebeurtenissen wordt de aanmeldtermijn verkort.
  • Inwonersinitiatieven - die passen binnen een leefbare en diervriendelijke gemeente - positief beoordeeld en (waar nodig) ondersteund worden.
  • Er één gemeentelijk loket komt dat alle klachten coördineert.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer