Veel wijzi­gings­voor­stellen voor begroting 2020-2023


12 november 2019

In de begroting voor 2020-2023 zien wij onvoldoende de urgentie terug over ons klimaat en onze natuur. En ik zie geen borging van de sociale ondergrens. Er wordt bezuinigd op de armsten in de stad, terwijl er gelijkertijd miljoenen worden gestoken in een peperdure en onnodige ringweg. Bovendien laten de grote stappen voor betere bescherming van onze natuur op zich wachten.

We dienen bij deze begroting dan ook veel wijzigingsvoorstellen in, omdat er zo ontzettend veel op het spel staat. De Partij voor de Dieren ziet de huidige klimaat- en biodiversiteitcrisis als de grootste bedreiging van onze tijd.
Om de haverklap verschijnt er een wetenschappelijk rapport waarin staat dat wij de laatsten zijn die het tij nog kunnen keren, maar dat daarvoor wel alle zeilen moeten worden bijgezet. Dat er drastische en radicale maatregelen nodig zijn om onze Aarde leefbaar te houden voor iedereen.

Lees meer in onze bijdrage op de begroting 2020-2023.

Gerelateerd nieuws

JA JA/JA!

JA JA/JA!Ook Leiden gaat in navolging van gemeente Amsterdam de JA/JA sticker invoeren. De JA/JA sticker is een systeem waarb...

Lees verder

Weg met de bladblazers

Op 3 december stelden wij Schriftelijke Vragen over het gebruik van bladblazers in de gemeente Leiden. Recent werd namelijk i...

Lees verder