JA JA/JA!


1 november 2019

JA JA/JA!
Ook Leiden gaat in navolging van gemeente Amsterdam de JA/JA sticker invoeren. De JA/JA sticker is een systeem waarbij reclamedrukwerk niet meer automatisch bij iedereen wordt bezorgd, maar alleen nog bij die mensen die dat willen ontvangen. Dit kunnen zij kenbaar maken door een JA/JA sticker op hun brievenbus te plakken.

Met de invoering van de JA/JA sticker geeft het college uitvoering aan de motie die wij in 2017 samen met GroenLinks en D66 hebben ingediend. Lees hier de volledige motie.

Gerelateerd nieuws

Motie voor onderzoek naar geluidsoverlast in de Stevenshof unaniem aangenomen

Onze motie voor een geluidsonderzoek voor de Stevenshof, naar aanleiding van het geluidsoverlast die bewoners ervaren na aanl...

Lees verder

Veel wijzigingsvoorstellen voor begroting 2020-2023

In de begroting voor 2020-2023 zien wij onvoldoende de urgentie terug over ons klimaat en onze natuur. En ik zie geen borging...

Lees verder