Motie voor onderzoek naar geluids­overlast in de Stevenshof unaniem aange­nomen


23 september 2019

Onze motie voor een geluidsonderzoek voor de Stevenshof, naar aanleiding van het geluidsoverlast die bewoners ervaren na aanleg van de Rijnlandroute, is unaniem aangenomen door de Leidse raad.

De belofte aan de bewoners van de Stevenshof was 'niet horen, niet zien, niet ruiken'. Helaas blijkt het tegendeel waar te zijn.

Indien het onderzoek uitwijst dat er wel degelijk overmatig overlast onder de bewoners wordt ervaren, dan zal de Leidse politiek een dringend verzoek richting de provincie doen om maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld in de vorm van schermen.Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren en GroenLinks stellen Schriftelijke Vragen over de voorgenomen bomenkap in Vlietland

Na de massale bomenkap in natuur- en recreatiegebied Vlietland ten behoeve van de Rijnlandroute, kwam vorige week het bericht...

Lees verder

JA JA/JA!

JA JA/JA!Ook Leiden gaat in navolging van gemeente Amsterdam de JA/JA sticker invoeren. De JA/JA sticker is een systeem waarb...

Lees verder